Vatla ja Virtsu PK

Vatla PK
13. aprill-Puude määramine pungade järgi ja värvuliste vaatlus Puhtulaiul
4 korda 45 min
16. apr - Mullaproovide võtmine ja horisontide mõõtmine-
kirjeldamine.Mullatüübi määramine. Vatla kooli park-savim.Äila soo-turbam.
Linnuse männik-liivm. Mõõdetud sai ka happelisus. Joonistasime mullast
leitud selgrootuid. 3 korda 45min.
23. apr- Läheme istutama metsa. Kuni 4 korda 45min.
Metsanädala raames võtame osa ka RMK "Metsaviktoriinist"
Kogu tegevus toimub 1-6 klassiga.

Virtsu PK
5. apr - Puude määramine ja rannikulindude vaatlus 2 korda 45min, 5klass
12. apr - Puude määramine pungade järgi ja värvuliste vaatlus 4 korda 45
min, 5,6 ja 7. klass,
Kõik need tegevused toimusid Puhtulaiul.
17. apr - Mullaproovide võtmine, horisontide mõõtmine-kirjeldamine,
happesuse määramine, mullatüübi määramine, 3 korda 45 min, 5 ja 6 klass.
Proovid võeti Virtsu pargist ja kooliaiast, tegemist oli rähkmuldadega
mõlemal juhul.
Metsanädala raames osaleme RMK "Metsaviktoriinil" 5-9 klass.