Järva-Jaani Gümnaasiumi looduse õpperada, punkt nr 9

Koordinaadid: N: 59° 2' 19,14'' E 26° 0' 51,42''

ramma tiikSeljandike vahelisel alal Ramma küla keskuse ümbruses on vee äravool  raskendatud, seetõttu ei jää kunagi kuivaks ka seal asuv väike Ramma küla tiigike, mille kaldal on olnud 20. sajandi algul küla kiigeplats.

Ülesanne: Karstinähtus on iseloomulik just paesele pinnasele, millesse vesi käike suudab
õõnestada paekivi (kaltsiumkarbonaati) aeglaselt ja osaliselt lahustades. Veerohkel ajal pressib siis vesi neist lõhedest maapinnale ja moodustab veekogusid. Kuidas ohustab põllupidamine siin põhjavett ja miks ütleme, et elame nitraaditundlikul alal? Kuidas peaks käituma põllumees karstialal?
Vaatle tiigipinda. Mida märkad? Kas tiik on rohketoiteline (lopsakas taimestik) või vähetoiteline (vesi läbipaistev, veepind puhas)? Millised on tiigi kaldad? Kas pääsed veele lähedale? Kas vette vaadates on näha rikkalikku taimestikku? Mitut erinevat looma märkad vees või pinnal? Keda näed õhus lendamas? Mida nad teevad?