Vajangu Põhikooli looduse õpperada, punkt nr 10

Koordinaadid: N: 59° 3' 14,76'' E 26° 0' 27,00''

metsamoisa kaigualgusPärast sõda  levis selline jutt, et Ramma küla servas asunud üks endine suur mõisakoht, mida nimetati Metsamõisaks. Metsamõisa metsas asunudki ühed vanad sõjaaegsed maa-alused käigud. Neid käike ei olnud siis veel keegi rikkunud ja need olid säilinud sellisena nagu nad olid sõjaajast jäänud. Noored mehed olid  vahetevahel neid käike vaatamas käinud ja tahtnud  isegi sisse tungida, kuid see pole õnnestunud, sest käik oli mitmest kohast kinni vajunud. Seda kohta, kust käik algas, võib nimetada kaevuks, sest seal olid samuti nagu kaevulgi rakked ringi tehtud, et sisse ei vajuks. Hiljem kohalikud elanikud neist käikudest ega kaevust enam jutustada ei tea.

Ülesanne: Kuidas iseloomustaksid ümbritsevat metsa? Miks on loodusel sellist inimesest puutumata metsa vaja? Miks saab seda pidada vääriselupaigaks? Kellele võiks sellistest paikadest rohkemate elupaikade näol kasu olla? Uuri mõnda maha langenud puud ja märka temaga toimuvat. Keda näed seal elavat, tegutsevat?