Vajangu Põhikooli looduse õpperada, punkt nr 11

Koordinaadid: N: 59° 3' 20,94'' E 26° 0' 28,56''

metsamoisa tiik 12Metsamõisa keskuses paiknev taastatud tiik pakub võimaluse teha tutvust vees elutsevate kahepaiksete, putukate, nende vastsete ja veetaimedega. Tiiki on 2010. aastal rekonstrueeritud. Alles on jäetud saarekesed ning rajatud saarekesi ühendavad sillad. Tiik on küllalt elustikurikas, kahepaiksetest registreeriti tiigi- ja rohukonn; limustest sarvtigu; putukatest ujurid, selgsõudurid, liuskurid ning erinevad putukavastsed.

metsamoisa tiik12Tiigi kaldataimestiku moodustavad kollane võhumõõk, harilik parthein, põldmünt, harilik metsvits ja põlvjas rebasesaba; vees kasvavad rohe- ja mändvetikad, väike lemmel, ristlemmel ja hulgajuurine vesilääts. Rohketoitelistele veekogudele iseloomulike liikide esinemine annab märku tiigivee toitainerikkusest, mis tähendab, et pideva hoolduse puudumisel kasvab see taaskord kiirelt kinni. Soovitav oleks vältida kalade asustamist tiiki, kuna kalad toituvad vees elutsevatest selgrootutest ning ajavad põhjast üles setteid, mistõttu vabanevad neisse seotud toitained. Tulemusena hoogustub tiigi eutrofeerumine veelgi ning väheneb oluliselt selle elurikkus.

Ülesanne: Vaatle tiigi pinda. Kui palju on rohekat pinda, kui palju vaba vett? Millest muutub pind rohekaks? Millest see kõneleb? Kui lopsakas on taimestik tiigi kaldal? Mitut eri liiki märkad? Kas tunned mõnda neist? Kas märkad kedagi lendamas, kuuled häälitsemas? Mida nad seal teevad? Kui pääsed vee äärde, uuri vaikselt vett ja vaata, kui sügavale on näha ja keda (taimi, loomi) näed? Tee oletusi, kas elustik on rikkalik või mitte ja püüa põhjendada oma arvamust.