ÖKOKRATT 2002

Minu kodukoha legendid ja pärimused

Kuusalut on mainitud külana esmakordselt 1241.a. (Kusala). Paikkond oli juba kauges minevikus tihedasti asustatud. Sellest kõnelevad rohked kalmed ja ohvrikivid ning muistsed linnused. Kuusalust on leitud hõbeaare, mis sisaldas 410 11. saj. münti. Kuusalu kirikukihelkonda on mainitud juba XIII sajandil. Möödunud sajandi lõpul tekkis kiriku juurde tüüpiline kirikualevik.

Valuvorm Kuusalu III asulakohalt

(Ajaloo Instituut, AI 5043:488).

 

 

 

 

 

 

 

© Kuusalu Keskkool 2002

okokratt@kuusalu.edu.ee