Otseülekanne väitluspäevast Vajangu Põhikoolis


27. oktoobril 2011 kell 14.00 - 19.00 toimus väitluspäev Vajangu Põhikoolis, millega tähistati projekti
"Ületame halduspiirid piirkonna arenguks!" lõppu.

Toimus koostöötegevuskava allakirjutamine piirkonna KOV, vabaühenduste ja organisatsioonide poolt ning
väitlemine ja ajurünnak.

Ülekanne on lõppenud. Täname tähelepanu eest!

Otseülekannet tegi TipikasTV