Aruküla Põhikool

Aruküla Põhikooli Ökokratt 2007 ¥ Mets õpetab!´

Aeg: 27. 03. – 09. juuni 2007

Osavõtjad: I – IX klassi õpilased ja  õpetajad

Projektijuht: Leena Möls

Eesmärk: Lapsed saavad teadmisi metsa hoidmisest ja kaitsmisest,

säästvast  metsamajandusest. Looduslik tasakaal metsas, loodussäästliku

mõtteviisi kujundamine, loomingulised ja uurimuslikud tööd

metsa teemadel, arendada loovust.

 


Aeg

Tegevus/Üritus

Sihtgrupp

Läbiviijad

27. märts

Seminar õpetajatele-juhendajatele

Õpetajad

L.Möls

30. märts

Osavõtt RMK Aegviidu looduskeskuse fotokonkursist ´Puude elu ja ilu¡

1. – 9. klass

 

Klassijuhatajad

01.04– 31. mai

Digifotokonkurss:¡ Mets õpetab!¡

1. – 9. klass

Klassijuhatajad

04. aprill

Töökoosolek õpetajatele

·        projekti tutvustus

·        tööplaani koostamine

Õpetajad

L. Möls

3. – 4. aprill

Viktoriin: ´Mis lind?¡

5. klass

S. Okapuu

9.  – 13. aprill

Tegevusplaani koostamine.

 Projekti tutvustamine õpilastele.

Õpetajad

Õpilasesindus

L. Möls

13. aprill

Guaððidega pilt:¡Varakevadel kaasikus¡

1. klass

L. Nelson

16. aprill

Stendid. Teema tutvustus õpilastele: ¥ Mets õpetab!¡

1. – 9. klass

õpetajad

L. Möls

Õpilasesindus

9. – 20. aprill

Omaloomingulised tööd teemal: ´Mets on vaese mehe kasukas¡ ja ´Eestlased on metsarahvas¡

6. – 9. klass

L. Pallon

9. – 20. aprill

Metsloomad - söejoonistus

2a ja 2b klass

K. Arusalu

K. Saupõld

9. – 27. aprill

Metsateemaliste laulude laulmine ja ringmängud ´Kägu¡ ja ´Näe, paksus metsas sügaval¡

2a ja 2b klass

K. Arusalu

K. Saupõld

16. aprill

Klassidevaheline viktoriin

5. – 9. klass

A. Möls

16. aprill

Jutuke lindudest või linnuketas

3a klass

A. Valvik

18. aprill

Iga laps jälgib ´oma puud¡ aprillist mai lõpuni

(kuidas puu lehtib)

1. klass

L. Nelson

20. aprill

Käbidest, puuokstest loomade meisterdamine

1. klass

L. Nelson

20. aprill

Luuletus: Mets¡

2a ja 2b klass

K. Arusalu

K. Saupõld

23.  aprill

Kohtumine metsamajanduse turundusjuhiga

Ulvar Kaubiga.

1. – 9. klass

L. Möls

25. aprill

Metsapildi joonistamine

3b klass

A. Liiskmann


26. aprill

Külas Sagadi loodusbuss. Õuesõppe.

1. – 4. klass

L. Möls

16. – 27. aprill

Linnulaulu kuulamine

2a ja 2b klass

K. Arusalu

K. Saupõld

16.  – 27. april

Plakat+esitlus

5. – 9. klass

K. Kuusk

16. – 27. aprill

Aþuursed puud – erinevad aastaajad

2b klass

 

16. – 27. aprill

Meisterdamine: ´Põdrad¡

2a ja 2b klass

K. Arusalu

K. Saupõld

16. – 27. aprill

´Sinililled emale¡- maalimine puutükile

2a ja 2b klass

K. Arusalu

K. Saupõld

16. – 27. aprill

Cinguin luuletuste puu teemal koostamine

3. – 9. klass

Võõrkeelte

õpetajad

16. – 27. aprill

Põlispuude stend

1. – 9. klass

L. Pallon

20. – 21. aprill

ELO looduslaager Aegviidus looduskeskuses

ELO

L. Möls

23. aprill

Metsateemalise ristsõna lahendamine

4. klass

K. Jõks

25. aprill

Parim puutundja

4. klass

K. Jõks

26. aprill

Viktoriin

3a klass

A. Valvik

26. aprill

Metsa istutamine Alaveres

9a klass

A. Möls

23.– 27. aprill

Klassijuhataja tund: ¥ Mets õpetab´

1. – 9. klass

Klassijuhatajad

23. – 28. aprill

Inimene, kui puu – horoskoobi järgi iseloomustus.  Klassiraamatu väljaandmine.

9b klass

S. Kallaste

23. 04 – 4. mai

Matk metsa: ´Tere, kevad!¡

3b klass

A. Liiskmann

23.04–13. mai

Muusikatundides õpime metsateemalisi laule.

Uurime, mis liiki puud annavad materjali erinevate pillide valmistamiseks.

1. – 9. klass

K. Sild

2. mai

Õppekäik metsa.

1. klass

L. Nelson

2. – 17. mai

Raamatukogus metsa-teemaliste raamatute väljapanek

1. – 9. klass

õpetajad

S. Okapuu

9. mai

Matk koduümbruse metsa

5. klass

S. Okapuu

7. – 11. mai

Metsateemalise teksti tõlkimine eesti keelest vene keelde.

6. – 9. klass

L. Möls

7. – 18. mai

Matk Aruküla rabasse

2a ja 2b klass

K. Arusalu

K. Saupõld

11. mai

Kohtumine ajakirja ´Rästik¡ peatoimetajaga.

5. – 9. klass

L. Möls

14. – 18. mai

Näitus parimatest töödest

1. – 9. klass

lapsevanemad

K. Kuusk

Õpetajad

15. mai

Parimate autasustamine ja projektis osalenute tänamine

1. – 9. klass

õpetajad

A. Möls

L. Möls


22. mai 

Puhta Metsa Pidu Paunkülas

1. – 9. klass

L. Möls

9. juuni

Lõpukonverents

Õpetajad

L. Möls