Raplamaa Midrimaa LA

METS ÕPETAB

Tammetõrude rühma 3-7.aastased lapsed

 

Eesmärgid:

 • Lapsel kujuneb arusaamine metsast kui elukooslusest
 • Laps saab teada, et puu sees, otsas ja ümber elab üksteise kõrval palju olendeid

 

Esmaspäev, 14. mai

Hommikuringis: Mis on mets?

 • Kõrgmets
 • Alusmets
 • Metsa all
 • Loomad
 • Linnud
 • Roomajad ja putukad
 • Ühed kaovad ja teised tulevad (liikide vaheldus)
 • Majake puus (puu sees, otsas ja ümber elab üksteise kõrval palju olendeid)

Eelnevast arusaamiseks valmistavad lapsed maketi: raiesmik, võsa, puud

Lauamäng „Mis on mets?“

Teeme plakati „Mets on kodu“

Loovmäng „Metsas on elu“ – vahenditeks kangad, pehmed loomad, putuka mulaaþid, looduslik materjal

 

Teisipäev, 15. mai

Hommikuringis - Kask on kevade nägu (kasemahl, urvad, pungad, hiirekõrvad, vihtade tegemine, meiud). Legendid, laulud

Õuesõpe lasteaia loodusrajal - teeme tutvust erinevas vanuses kaskedega

 • Majake puus
 • Metsamatemaatika
 • Joonistame kaske

 

Kolmapäev, 16.mai

Hommikuring – Metsameeste töö. Algus uuele metsale

Väljasõit Vardi metskonda. Metsamehed räägivad metsast. Puude istutamine.

 

Neljapäev, 17.mai

Hommikuring – Männimesi ja majakuusk. Legendid, laulud

Õuesõpe – läheme kuusikusse ja männikusse

 • Majake puus
 • Intervjuu kuusega
 • Metsamatemaatika
 • Metsaskulptuurid – raiesmikul kändude, okste, sambla naela ja saeta skulptuuriks seadmine

 

Reede, 18.mai

Hommikuringis – Vesi on paju hing. Legendid, laulud

Õuesõpe lasteaia loodusrajal – teeme tutvust paju erinevate liikidega

 • Majake puus
 • Metsamatemaatika
 • Sälgutamine, punumine, pajupill 

 

Esmaspäev, 21.mai

Hommikuringis – Mida said eelmisel nädalal teada? Arutelu „Kui metsa ei oleks?“

Looduskaitse

Teeme plakati „Hoia metsa“

Mets mikroskoobi all – uurime mikroskoobiga kogutud materjali

Vormistame posteriteks eelmise nädala materjalid

 

Teisipäev, 22.mai

Hommikuring – Metsatulekahjud. Videofilmi vaatamine „Märjamaa komando kustutab metsatulekahju“

Osavõtt Märjamaa valla lasteaedade tuletõrjevõistlustest

 

Kolmapäev, 23.mai

Hommikuring – Sarapuu on pähklipuu. Muinasjutt

Õuesõpe – läheme sarapikku. Miks pähkel on ussitanud? Kas uss läks sisse või tuli välja?

 • Majake puus
 • Metsamatemaatika
 • Roikakunst – roigastest kujundi moodustamine, selle kontuuride paberile kandmine ja varjutamine

Esimene maastikumäng (koostavad Hiirekeste rühma õpetajad)

 

Neljapäev, 24.mai

Hommikuring – Oleme Tammetõrude rühma lapsed. Puude kuningas on tamm.

Õuesõpe lasteaia loodusraja puisniidul

 • Majake metsas
 • Metsamatemaatika – puude mõõtmine
 • Ed. Viiralti eeskujul joonistame pliiatsiga tamme
 • Istutame tõrudest kasvatatud tammeistikud

Teine maastikumäng (koostavad Mesilaste rühma õpetajad)

 

Reede, 25.mai

Hommikuring – projekti „Mets õpetab“ kokkuvõte – mida said teada?

Kogutud materjali vormistamine posteriteks ja PowerPoint ettekandeks.

 

Esmaspäev, 28.mai

„Midrimaa“ laste konverents „Mets õpetab“. Rühmade lapsed esitlevad üksteisele oma projekti tulemusi. Ühine metsa tantsu tantsimine.

 

Kolmapäev, 30.mai

Ökokrati pidu Haapsalus

 

Teemade valimisel kasutasime Hendrik Relve raamatut „Vahtral on sünnipäev sügisel“


KESKKONNANÄDAL „METS ÕPETAB!“                   

 

Projekti toimumise aeg: 14.mai – 30.mai 2007

Projektis osalevad: Lasteaed Midrimaa Hiirekeste rühma 3 – 7 – aastased lapsed

Eesmärgid:

1. Harjutada õuesõpet

2. Süvendada teadmisi metsa taimestikust, puudest, loomadest, lindudest, putukatest ja erinevatest aineringetest.

3. Tutvustada erinevaid tekkelugusid ja muinasjutte taimedest, puudest, loomadest, lindudest.

4. Süvendada teadmisi metsa tähtsusest, vajalikkusest ja säästlikust majandamisest.

 

Aeg

Tegevused, üritused

Tulemused

Esmaspäev

14.mai

Ä     Looduse õpperaja taimestik ja nende uurimine, mulla uurimine

Ä     Legendid, pärimused ja muinasjutud lilledest ja taimedest

Ä     Õuesõpe lasteaia looduseõpperajal (õppetegevused viiakse läbi õues)

Ä     Mis on mets? (seemnest saab mööbel, paber vms) Mis kasvab metsas?

Ä     Tutvumine tantsuga „Mets õpetab“

Ä     Mullale puupulgaga joonistamine

 

Ä     Õpimapi ja herbaariumi koostamine

Ä     Fotod

Ä     Väärtushinnangute muutumine

Ä     Uued teadmised, vanade kordamine

Ä     Raamatu koostamine „Mets õpetab“ (õhtuti joonistamine või maalimine „Mida metsas nägin? Mida metsas tegin?“ ning piltidest raamatu koostamine)

Teisipäev

15.mai

Ä     Vardi metskonnas puude istutamine (väljasõit 9.40)

Ä     Fotod

Ä     Väärtushinnangute muutumine

Ä     Raamatu koostamine jätkub

Kolmapäev

16.mai

Ä     Looduse õpperajal olevate puude uurimine

Ä     Erinevaid legende ja pärimusi puudest (haab, pihlakas, paju, lepp, vaher, kuusk,  kask, tamm)

Ä     Puukoore pilt (rasvakriitidega)

Ä     Õuesõpe lasteaia looduse õpperajal

Ä     Miks on metsa vaja?

Ä     Tantsu harjutamine ja sõnade õppimine „Mets õpetab“

Ä     Hiirekeste rühma „Naksitrallide“ etendus

Ä     Õpimapi ja herbaariumi koostamine

Ä     Fotod

Ä     Väärtushinnangute muutumine

Ä     Raamatu koostamine jätkub

 

Neljapäev

17.mai

Ä     Õuesõpe lasteaia looduse õpperajal

Ä     Jätkub puude uurimine ja legendidega tutvumine

Ä     Tants „Mets õpetab“

Ä     Puu joonistamine metsas värvipliiatsitega

Ä     Suur ristipäeva tähistamine rahvakalendrist

Ä     Fotod

Ä     Väärtushinnangute muutumine

Ä     Õpimapi ja herbaariumi koostamine

Ä     Raamatu koostamine jätkub

Reede

18.mai

Ä     Programmi Otsi Otti reeglid

Ä     Õuesõpe metsas (Tallinn – Pärnu mnt. ääres)

Ä     Fotod

Ä     Reeglite kordamine

Ä     Väärtushinnangute muutumine

Ä     Raamatu koostamine

Esmaspäev

21.mai

Ä     Looduse õpperajal elavad loomad

Ä     Tekkelood ja muinasjutud loomadest

Ä     Kes elavad metsas?

Ä     Õuesõpe looduse õpperajal

Ä     Tantsusammude harjutamine ja sõnade õppimine „Mets õpetab“

Ä     Loomade kujutamine looduslike vahenditega (lehtedest loomad, pulkadest meisterdamine jne)

Ä     Fotod

Ä     Väärtushinnangute muutumine

Ä     Õpimapi ja herbaariumi koostamine

Ä     Raamatu koostamine

 

Teisipäev

22.mai

Ä     Õuesõpe looduse õpperajal

Ä     Linnud looduse õpperajal (nende laulude kuulamine ka CD-lt)

Ä     Kes elavad looduses?

Ä     Tekkelood ja muinasjutud lindudest

Ä     Kahjurid puudel, erinevad putukad metsas

Ä     Metsatulekahjust õppefilm

Ä     Savist lindude voolimine ja looduslikust materjalist pesa tegemine

Ä     Fotod

Ä     Väärtushinnangute muutumine

Ä     Õpimapi ja herbaariumi koostamine

Ä     Raamatu koostamine

 

Kolmapäev

23.mai

Ä     Maastikumäng „Mets õpetab“ (Hiirekeste rühma õpetajate koostatud mäng)

Ä     Teadmiste kordamine

Ä     Pilt looduslikest vahenditest

Ä     Raamatu koostamine

Neljapäev 24.mai

Ä     Maastikumäng „Mets õpetab“ (Mesilaste rühma õpetajate koostatud mäng)

Ä     Teadmiste kordamine

Ä     Raamatu koostamine

Reede

25.mai

Ä     Maastikumäng „Mets õpetab“ (Tammetõrude rühma õpetajate koostatud mäng)

Ä     Teadmiste kordamine

Ä     Raamatu koostamine

Esmaspäev

28.mai

KONVERENTS LASTEGA „METS ÕPETAB“

Ä   Tehtud tööde näitus

Ä   Rühmadevaheline kogemuste vahetamine

Ä   Kokkuvõtete tegemine

Kolmapäev

30.mai

PUHTA METSA PIDU


Metsanädalad 14.–18.05; 21.–25.05 ja 28. – 30. mai. 2007. a.

Midrimaa lasteaed Mesilaste rühm: 4. – 6. aastased lapsed

 

Aeg

Tegevused, üritused

Tulemused

 

Esmaspäev, 14.05

*Eesti rahvajutt „Miks puud ei räägi?”

*Raamat: „Väike mutt linnas.” Mis juhtub, kui metsa enam ei ole? (Arutelu, analüüsimine).

*Loodusesõbra meelespea – kuidas käituda metsas?

 

 

*Lapsel rikastub sõnavara uute mõistetega ja ta mõistab jutustuse sisu.

*Lapsel areneb oskus pala sisuga esitatud küsimustele vastata.

*Lapsel areneb ümberjutustamis – ja analüüsimisoskus.

*Laps mõistab loodust kui elusorganismi.

Rühma

õpetajad

Teisipäev, 15.05

*Vaatlemine ja praktiline tegevus: Valguse, soojuse ja vee tähtsusest taimede elus (okste jälgimine – lehtede ilmumine; sibulate ajatamine – juuresüsteemi arenemise jälgimine).

*Õppemäng: „Seemnete idanemine”

Raamat: „Põnevaid katseid” – puud, lk 170

*Laps tutvub taimede kasvamise ja arenemisega mängu ja praktilise tegevuse kaudu.

*Lapsel areneb võrdlemise, analüüsi ja loogilise järelduseni jõudmise oskus valguse, soojuse ja vee mõjust taimedele.

Rühma

õpetajad

Kolmapäev, 16.05

*Õppekäik Vardi metskonda

– puude istutamine.

*T/m: „Puude istutamine.”

*Õppemäng: „Mets ja metsaelanikud.”

*Loodusliku materjali kaasa võtmine metsast ja meisterdamine.

*Laps saab teadmisi puude istutamise vajalikkusest.

*Lapsel kinnistub loendamis-  ja sorteerimisoskus.

*Lapsel areneb kujutlusvõime ja väljendus-likkus meisterdamisel.

Kõik aia-

rühmad,

õpetajad,

juhataja

 

Neljapäev, 17.05

*Õppekäik metsa – puude  ja taimede vaatlus.

*Kunst – Puukoore tõmmis (rasvakriidid).

*Õppemäng: „Leia puu.”

*Õppemäng: „Tunne lehti.”

*Õppemäng: „Metsas.”

 

*Laps oskab puid ja puude lehti eristada.

*Laps oskab metsa, parki, aeda ja aasa eristada.

*Laps saab teadmisi erinevate taimede kohta.

*Laps suhtub heasoovlikult loodusesse ja hoiab loodust.

Rühma

õpetajad

Reede, 18.05

*”Otsi Otti” ellujäämiskursuse läbiviimine metsas.

*Töövihik „Otsi Otti.”

*Maastikumäng Midrimaa loodusrajal.

 

 

 

*Laps saab teadmisi, kuidas ohu korral üksi metsas käituda.

*Laps saab selgeks 3 kuldset reeglit.

*Laps oskab piltide abil Oti tegemistest jutustada.

*Lapsel kujuneb oskus looduses liikuda ja erinevaid ülesandeid maastikumängus täita.

Rühma

õpetajad,

liikumis-

õpetaja

Esmaspäev, 21.05

*Retk õpperajale – vaata, mida näed ja jälgi, mida kuuled!

*Otsi, millist looduslikku materjali saaksime kasutada meisterdamisel?

*Materjali kogumine ja ettevalmistamine herbaariumi koostamiseks.

*Võistlusmäng: „Käbidega märkiviskamine.”

*Lapsel arenevad erinevad meeled (nägemine, kuulmine) ja ta oskab neid ümbruse tajumisel kasutada.

*Laps oskab koguda looduslikku materjali elusloodust kahjustamata.

*Laps saab teadmisi herbaariumi olemusest ja selle valmistamisest.

Rühma

õpetajad

Teisipäev, 22.05

*Kompimismäng: „Nimeta, mida tundsid kotis?” (võib kasutada ka haistmismeelt – puuoks lõhnab teisiti kui kivi või sammal).

*Loodusretkelt kaasatoodud samblike uurimine – milline sammal kasvab maa ja kivi peal, milline puu peal?

*Meisterdamine kaasatoodud looduslikust materjalist.

*Lapsel arenevad erinevad meeled (kompimine, haistmine).

*Laps saab teadmisi erinevate sammalde ja samblike kohta.

*Lapsel kujuneb oskus kasutada meisterdamistöödes erinevat looduslikku materjali (raamat „Lihtsate asjade võlu”).

Rühma

õpetajad

Kolmapäev, 23.05

*Vaatlemine ja uurimine: sipelgad ja nende elupaik, sipelgate osa metsa koristamisel.

*Milliseid teisi putukaid, linde või loomi võime veel metsas kohata?

 

 

*Laps saab teadmisi sipelgatest, nende pesa ehitamisest ning sipelgaradadest.

*Laps saab teadmisi erinevast eluslooduse kooslusest – toiduahel.

 

Rühma

õpetajad

Neljapäev, 24.05

*Erinevate puude tundmine ja nende mõõtmine (nöörijupi abil), puu ja põõsa erinevus.

*Mis katab metsa aluspinda?

*Erinevad mõõtmismängud 1m pikkuse nöörijupiga.

*Maastikumäng – metsamärkide jälgimine ja lugemine (metsa salakiri).

 

 

 

*Laps tunneb looduses kuuske, mändi, kaske, paju ja tutvub lepa, haava, tamme, vahtra ja saarega. Laps oskab eristada, kas on elus või surnud puu ja mõõdab puu ümbermõõdu kokkuleppelise mõõduga.

*Lapsel kinnistub mõõtmisel mõiste: „1m.”

*Laps saab teadmisi metsas maapinda katvast mullakihist – metsakõdust.

 

Rühma

õpetajad,

liikumis-

õpetaja

Reede, 25.05

*Grupitöö: Erinevad ülesanded rühmadele  metsanädalatel arutelul olnud teemade kohta, oma rühma töö kokkuvõtte ettekandmine teistele rühmadele.

*Lapsed saavad teadmisi rühmatöö läbiviimisest ning oskavad oma rühma töö tulemusi ka kaaslastele edasi anda.

 

 

Rühma

õpetajad

 

 

 

 

Esmaspäev,

28.05

 

 

 

 

*Maastikumäng

*Konverents – rühmade ettekanded projekti raames teada saadust.

*Lapsed saavad hakkama lihtsamate salakirjade lahendamisega ning oskavad rakendada projekti käigus saadud teadmisi.

Rühmade

õpetajad,

liikumis-

õpetaja ja juhataja

 

Teisipäev,

29.05

 

 

 

*Herbaariumi koostamine projekti jooksul tutvutud ja kogutud taimedest.

*Lapsel kinnistuvad erinevate metsataimede nimetused, nende kasvukohad ning olulisus looduses.

Rühma

õpetajad

Kolmapäev,

30.05

 

 

 

*Projekti „Mets õpetab” lõpetamine

Haapsalus Puhta metsa peoga.

*Lapsel areneb vaatamis- ja  märkamisoskus, osavõtlikkus ja väljenduslikkus.

*Laps oskab loodust hoides, keskkonda ja loodusressursse säästvalt kasutades elada ja tegutseda.

Rühmade

õpetajad,

liikumis-

õpetaja,

juhataja