Jõhvi Gümnaasium

METS ÕPETAB

Jõhvi Gümnaasiumi üritused

 

Jõhvi Gümnaasiumis viiakse läbi ökoprojekt Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastamisel koostööpartneriteks on ka Ida-Viru Linnuklubi, Kohtla Metskond, Järve Gümnaasium, Sonda Põhikool

 

Tegevused:

 

I  LINNUD METSAS

  1. Linnuviktoriin internetis 26.03 – 2.04

  2. Osalemine üle-eestilisel linnuvaatluspäeval  – Toila pargis   - 7.04

 

II ÖKOPROJEKT KOOLIS – aprill, mai

  1. Jäätmete teke, jäätmete sorteerimine – ülesanded ökorühmadele
  2. Plakatite ja voldikute koostamine
  3. Vanapaberi ja patareide kogumine

 

III MINE METSA!

  1. Osalemine Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi metsapäeval - 17.aprill
  2. Vaatlused Jõhvi pargis -18. aprill
  3. Metsaistutustööd Kohtla Metskonnas – mai
  4. Õppepäev Uljaste järve ääres –orienteerumine, metsa elustik, kohtumine metsamehega, viktoriin – 9.03