Loksa

Loksa Lasteaed

METS ÕPETAB

KESKKONNANÄDAL 23.-30. aprill 2007

KAVA:

Eesmärk: väärtustati õueõpet, koostegemise rõõm, valmis huvitav õppematerjal, õpimapid,väärtustati loodust, vahetati kogemusi,

 

¨      Uuriti-Vaadeldi-Vesteldi-Tehti katseid –Arutleti-Toodi seoseid-Analüüsiti-Järeldused.

1.   Teadmiste omandamine läbi mängu

¨      Uuriti looduslikku materjali –paljasilmaga, läbi luubi, mikroskoobi

¨      Õppekäigud metsa

¨      Looduse apteek

¨      Lahendati ristsõnu

¨      Vaadati ja kuulati. Teemakohaseid videofilme ja kuulati metsa hääli

¨      Lõhna tundmine

¨      Vaadeldi, võrreldi leiti seoseid

 

Liikumine

¨      Orienteerumine lasteaias ja metsas

¨      Mängiti Keskkonnamänge- ´Ühe tammepuu elu¡, ´Vihmauss¡, ´Otsime värve¡, ´Haldjate rada¡, ´Puhumismängud¡, ¡Imekotike-erinevad käbid¡, ´paadisõit¡, ´Leia oma saar¡, ´Kivide viskamine merre¡, ¡kõnnime üle purde¡, Kivilt kivile hüppamine

Käeline tegevus

¨      Joonistati, meisterdati, ja kleebiti

¨      Loodusfoto näitus. ´Mida laps näeb¡

¨      Hekki ja taimede istutamine

 

Muusika

¨      Laulud ja tantsud

 

Kokkuvõte

¨      Orienteerumispidu. Kus nõiad kontrollisid laste teadmisi. Mõistatused, puude tundmine, jne  Pidu tantsuga.

 

 


Loksa I Keskkool

23.aprillist-3.maini toimus Loksa I Keskkoolis heatahtlik vanapaberi korjandus "Eesti metsade heaks!".

Kokku tõi vanapaberit 19 õpilast - 2559,5 kg. Lisaks tõid ka õpetajad  oma vanapaberi kodust ja klassist, mida ei kaalutud. Nii et kokku võib olla kogutud ligikaudu 3 tonni.Suurimad  kogused kuulusid järgmistele õpilastele (see pole pingerida):
1.klass: Karl Tammemägi
         Maarja Moks
         Siim Aksel Amer
2.klass : Silver Veiler
3.klass: Anu Alajärv
         Artur Lomp
5.klass: Karina Öösalu
8b. klass: Tanel Merila

Tublimaid autasustatakse 2.juuni aktusel.
Auhinnad on välja pannud Pakendikeskus.
Riina


Loksa Linnavalitsus

Loksa Linnavalitsus.Annika Agu – lastekaitse- ja noorsootöö spetsialist.

 

5. mail toimus Majakivi õpperajal jalgsimatk.Tutvuti erinevate taimedega, mõõtsime puude pikkusi. Läbisime teatud rajalõigu pimesi, et tunnetada loodust katsudes ja kuulates loodushääli. Jälgisime erinevate loomade elutegevuse jälgi. Mängisime erinevaid loodusteemalisi mänge. Pidasime piknikku ja osalejaid premeeriti meepurgi ja metsamarjadest moosipurgiga, mis kõik eestimaist päritolu.

 

12.mai toimus kunstihuvilistele lastele Aivar Simsoni koduateljees saviskulptuuride valmistamise üritus, kus lapsed said looduslikust materjalist sea aasta teemalise skulptuuri valmistada. Kunstnik tutvustas oma töid, erinevaid looduslikke materjale ja lapsed nägid kuidas vormitust kivist saab ilus kunstiteos. Matkasime mereääres ja ronisime Tammispea rändrahnu ümber ja otsas. Mis on Eesti üks kõrgemaid rändrahne – ligi 8 meetri kõrgune.

Laste valmistatud kujud vajavad veel kuivamist ja ahjus põletamist, aga teoseid saab näha Loksa Päevakeskuses juuni algusest kuu lõpuni, mil korraldame näituse.