Ruila PK

Ruila Põhikooli Ökokrati läbiviimise kava

1. klass viibis väljasõidul Keibu lahe ääres, et võtta osa masuudireostuse koristusest. Töö seisnes rannajoone puhastamises 10 km ulatuses ja ka surnud lindude koristamises.Lastele jagati välja kaitseriietus ja kindlustati lõunasöögiga.

2. 1-3 klass viib läbi joonistusvõistluse, mida eksponeeritakse valla keskuses, pealkiri ,,Kes meil vee sees elavad``

3. 4-6 klassini on erinevad loodusvaatlused ja fotokonkurss

4. 7-9 klass teeb oma vaatlused vastaval teemal keemia tunnis

 

Ruila PK loodusainete õpetaja Livia Roomets