Lihula Gümnaasium

Keskkonnanädal Lihula Gümnaasiumi  I-II kooliastmes

 

02.-05.05

 

Eesmärgid: Tunneb ja oskab nimetada vees elavaid taime ja loomaliike.

                   Väärtustab keskkonnasõbralikku eluviisi

                   Teab saastatud vee ja keskkonna mõjust vees elavatele elusorganismidele.

                   Oskab väärtustada puhta vee säästlikku kasutamist

 

 

Klass

O2.05

  Kunstipäev

03.05

 Õppekäikude ja koristamise päev.

O4.05

 Sinise värvi  ja veemuusika  päev

05.05

Kokkuvõtete tegemine:

  • Temaatiline esitlus
  • Veeteemaline laul
  • Veeteemaline mäng
  •  

I

´ Hoia vett!¡- plakati joonistamine

 

 

Õk veepuhastusjaama (9.30)

Veeteemaline mäng ´ Leia õiged vastused!¡

 

 

Kokkuvõte   3. tund

II

Tutvumine raamatunäitusega

´ Hoia vett!¡- plakati joonistamine

 

 

Õk veepuhastusjaama (10.30)

Veeteemaline mäng ´ Leia õiged vastused!¡

Kokkuvõte   3. tund

III

Tutvumine raamatunäitusega ´ Hoia vett!¡- plakati joonistamine

 

 

Õk veepuhastusjaama (11.35)

Veeteemaline mäng ´ Leia õiged vastused!¡

 

 

Kokkuvõte   3. tund

IV

´ Hoia vett!¡- plakati joonistamine

 

 

Õk veepuhastusjaama (8.30)

Veeteemaline mäng ´ Leia õiged vastused!¡

Kokkuvõte    4. tund

 

 

 

V

´ Hoia vett!¡- plakati joonistamine

Loodusmatk: Põhja-Eesti pankrannik ja Pakri

 

Kooliümbruse koristamine

Veeteemaline mäng ´ Leia õiged vastused!¡

 

Õppepäev ´ Matsalu linnuriik¡ ja paadisõit

 

Kokkuvõte    4. tund

 VI

´ Hoia vett!¡- plakati joonistamine

Loodusmatk: Põhja-Eesti pankrannik ja Pakri

 

Kooliümbruse koristamine

Veeteemaline mäng ´ Leia õiged vastused!¡

 

Õppepäev ´ Matsalu linnuriik¡ ja paadisõit

 

Kokkuvõte    4. tund