Seljametsa LA-AK

Seljametsa Lasteaed – Algkooli

kava

Ökokrati veenädala ürituste kohta  8. – 12.mai 2006.a.

 

 

8.mai – koolilapsed viivad Seljametsa järve ääres läbi uuringuid, vaatlusi ja  katseid, toimub 

             kohtumine/ vestlus Pärnumaa Keskkonnainspektori Hans Sibritsaga,

          -  lasteaialapsed uurivad kooli lähedal asuvas tiigis veeloomi ja vee-elukaid ning veetaimi.

 

 

9.mai -  klassides/ rühmades  joonistatakse , kirjutatakse jutukesi teemal „veeloomad, -linnud 
           
ja –taimed. Kokkuvõtete tegemine õuevaatlustest.

 

 

10.mai – meisterdamise päev klassides/ rühmades (kalateemaline peakroon), akvaariumid

             looduslikest materjalidest,

-         kohtumine keskkonnakaitse ameti töötajaga Paikuse koolis.

 

 

11.mai – valla veepidu Reiu spordibaasis (kõik valla lasteasutused koos) ja kõige parema ülevaate

              valla üritusest annab Paikuse kooli esindaja Sirje Tuulemäe oma raportis.

              Igalt asutuselt  oodatakse kogu nädala tegevusi tutvustavat stendi ja kindlasti on selleks

              ajaks selge ka tants.

 

 

12.mai –  kokkuvõtete tegemine kogu nädala tegemistest koolis/ lasteaias: 

< stendid

< joonistuste  väljapanekud

                        < peakroonide näitus (koduvetes elavate kalade teemal)

                        < akvaariumite näitus

                        < etendus „PiiP ja TuuT”