Viljandi Mesimumm

Viljandi Lasteaia ¥MESIMUMM´

VEENÄDALA  (15.-26.mai 2006) TEGEVUSKAVA

 

Vestlusringid: ¥Vesi on elu´ (vee vajalikkus, puhta vee vähenemine)

                       ¥Kes elab vees ja vee lähedal´

                       ¥Vee ringkäik looduses´

                      ¥Ohud vees´

Õppekäigud:    Kösti oja

                        Ugala tiik

                        Viljandi järv

                        Veepuhastusjaam

 

Emakeel: Lood ja legendid Viljandi järve tekkimisest,

                Lavastusmäng ¥Lope ja vesi´

                Veekoodeksi koostamine

 

Teadus: veekogud maakaardil, vee vaatlus, uurimine, vee temperatuuride mõõtmine erinevates veekogudes, joogivee ja järvevee võrdlemine, järvevee filtreerimine,

              Katsed veega: ujuvad ja uppuvad esemed, reostus, vee voolusuuna määramine ( oja        

                                     ääres)

              Konna arengu uurimine

              Kalad ( räim, ahven, haug)

              Veetaimed

              Putukad (kiil, ujur, vesikirp)

 

Kunst:  vee värvimine

             Meisterdamine ¥Akvaarium´

             Voltimine: ¥Konn´, ¥Laevuke´

             Maalimine ¥Kalad´ 

 

Muusika: veemuusika , konna hääled (CD)

                looduses veemuusika kuulamine

                vihmapilli meisterdamine (plasttops, kumm)

                ökomuusika (kivid, pulgad, veepudelid)

                laulud kaladest ja konnast

                loovtants ¥Lainetants´

 

Näitus valminud töödest ja matkadelt kaasatoodud esemetest

Matkapäevik