Tartu Emajõe Kool

       Aeg

Tegevus/üritus

Tartu Emajõe Koolis

Märkused

05.04

Keskkonnaharidusprojekti koolitusseminar

´ Kes elab vees?¡

Seminari toimumine- Nõo kultuurimajas

 

 

Töökoosolekud õpetajatele

 • projekti tutvustus
 • tööplaani koostamine

 

 Õpetajad:

Pille Toome, Anneli Mölder

Aprill 

Töökoosolekud õpetajatele:

 • projekti tutvustus
 • tööplaani koostamine
 • koostööpartnerite otsimine koolist ja väljastpoolt kooli
 • soovitusliku kirjanduse jaotamine projektis osalevatele klassidele
 • teemaga ´ Kes elab vees?¡ materjalide tutvustamine ja demonstreerimine klassides

 

 

 

Põhikooli I- VII klass, lihtsustatud õppekavaga klassid, toimetulekuklassid.

   08.05.06

 

Avapäev- keskkonnaprojekti  tutvustus õpilastele ´Kes elab vees?¡

 • Keskkonnanädala ürituste tutvustamine.
 • Vaatluslehe täitmise õpetus
 • Abivahendite tutvustus ja ohutusnõuete selgitamine.
 • Loeng veekogude taimestikust ja loomastikust.
 • Vee ringkäik looduses.
 • Vesi meie elus .
 •  

 Põhikooli I- VII klass, lihtsustatud õppekavaga klassid, toimetulekuklassid.

Õpetaja Elge Leiten

09.05.06

Suur veekatsete päev.

 • Ekskursioon- matk veekogu äärde.
 • Õpilastele ülesannete jagamine veekogu uuringud
 • Veekogu ümbruse uuringud.

Põhikooli I- VII klass, lihtsustatud õppekavaga klassid, toimetulekuklassid.

   10.05.06

Joonistuste päev

 • Plakatid ja joonistused ´Kes elab vees?¡
 • Õues vee joonistused
 • Erinevate loodushäälte kuulamine
 • Muistendite kuulamine

 Põhikooli I- VII klass, lihtsustatud õppekavaga klassid, toimetulekuklassid.

   11.05.06

Matk Tartu botaanikaaeda

 

 • Loen teemal: ´ Taimed veekogudes ja veekogude ääres¡

 

 

 Põhikooli I- VII klass, lihtsustatud õppekavaga klassid, toimetulekuklassid.

 

    12.05.06

Kokkuvõte keskkonnanädala üritustest.

 

       Viktoriin 

 • Joonistuste näitus
 • Kokkuvõtete tegemine ja parimate klasside autasustamine.

 

Põhikooli I- VII klass, lihtsustatud õppekavaga klassid, toimetulekuklassid.

18.05.06

Puhta Vee Pidu- Nõos