Lustivere PK

Keskkonnanädala tegevuskava Lustivere Põhikoolis 
                    8.-12. mai 2006
Keskonnaprojekt " Kes elab vees?" tegevused
Aeg Ettevõtmine Vastutaja
08.Mai Keskonnanädala tegevuste tutvustamine E. Vaht
Lasteaed
Terve nädal Piltide joonistamine kasutades erinevaid tehnikaid
Kopratammi külastamine Lasteaia
Veevaatlused õpetajad
Veeteemaliste raamatute ettelugemine
Multifilmi "Lope" vaatamine
Kool
08.Mai I - IV klass õppekäik "Meie kooli vesi" E. Vaht
V klass õppekäik Põltsammaa looduslikku veepuhastusjaama R. Milk
09.Mai I - IV klass kopratammi külastamine ja keskkonnasõbralike E. Vaht ja algklassiõpetajad
mängude mängimine
10.Mai I - IV klass multifilmi " Lope " vaatamine E. Vaht
Terve nädal I - IV klass joonistusvõistlus  " Kes elab vees?", klassi ühistöö M. Jürgenson, algklassiõpetajad
I - VI klass teemakohaliste raamatute tutvustamine kohalikus raamatukogus Raamatukogu juhataja
Ringitund I - IV klass tantsu " Kalad elavad vees" õppimine K. Uusküla
10.Mai IV - VI klass viktoriin " Kes elab vees?" R. Milk, E. Vaht
Terve nädal I - IX paadisõit ja veevaatlused kohalikul tiigil  Kõik klassijuhatajad, R. Milk, E. Vaht
11.Mai I - IX klass Keskkonnainspektor räägib kalapüügieeskirjadest E. Vaht
Arvutitunnid VII - IX klass poster " Kes elavad meie tiigis?" S. Arro, R. Milk, H. Zõbin, A. Pern
12.Mai Keskkonnanädala lõpetamine
* Joonistuste ja posterite näitus Klassijuhatajad
* Tantsu esitlemine
* Näitus "Elu meie tiigis"
* Autasustamine
* Kokkuvõtete tegemine