Kunda ÜG

Keskkonnaprojekti  ÖKOKRATT 2006.a.

¥ KES ELAB VEES?´ teostamine

Kunda Ühisgümnaasiumis

 

I      Kool osaleb projektis teist aastat. Projektis osalevad I ja II kooliastme nii eesti kui ka vene osakonna  õpilased ( 325 ) ning õpetajad ( 18 ).

Koos õpilastega osalevad projektis ka nende vanemad  - Kalamehe elukutse – lapsevanem - kalamees.

II    Eesmärgiks seadsime:

o       Loodushoidliku mõtteviisi ja suhtumise kasvatamist meie kõige olulisemasse loodusvarasse vette.

o       Õpilane teab, et puhas vesi on elukeskkonnaks taimedele ja loomadele.

o       Õpilane tunneb meie koduümbruse veekogudes elavaid tuntumaid taimi ja loomi

o       Õpilaste ja nende vanemate ning linna üldsuse keskkonnateadlikkuse tõstmist.

 

 Ürituste kava  Kunda Ühisgümnaasiumis 2. maist kuni  24. maini 2006.a.

 

Aeg

Üritus

Teostajad

Märkusi

Teisipäev,

2.05.

kell 09.40

Õpetajate infotunnis tutvustada   keskkonnaprojekti ürituste kava, ürituste ettevalmistamise käiku ja nende läbiviimist.

 

 

õp. E. Mätlik

dir. V. Sats

I –VI klasside õpetajad, muusikaõpetajad, kunstiõpetaja, loodusainete õpetajad

 

Reede

12. 05.

Stend  ¥ Vesi - elukeskkond´

* vesi – maa ja mere õun

* vesi meie elus

* vesi kui elukeskkond

* vesi kui hügieenivahend

* vesi elusorganismide elus

 

 

õp. M. Ojamaa

õp. M. Toom

õp. M. Koks

õp. L. Botðko

Stend on üleval II korruse lühikeses koridoris

Esmaspäev,

15. 05.

 

Vesi – miks ja milleks

*  Ühislaul ¥ Kalad elavad vees´

*  Ürituste kava tutvustamine:

-   omaloominguliste luuletuste      kirjutamine teemal

¥ Kes elab     vees?´   -  II -  VI  klasside     õpilased

-         meisterdame kalu I – VI klass

- kalamehe juttude , anekdootide    kirjutamine ja vestmine IV – VI klass

 

 

Dir. V. Sats ja

Õp. E. Mätlik

õp. M. Toom

Õp. M. Koks

 

I – III kl.  ja

IV - VI kl. õpilased + klassijuhatajad tutvustavad klassides hommikuringis kava

Teisipäev,

16. 05.

k. 12.00

*  Õppereis Põlula Kalakasvatuskeskusesse

Õp. E. Mätlik

Õp. J. Rootare

Õp. M. Koks

 

 

II a,b + VI klass + kl. juhatajad

 

Kolmapäev,

17. 05.

*  Mälumäng ¥ Vesi  meie ümber  

                  ¥ Kes elab vees?´

 osa võtab igast klassist vähemalt   2   3 – liikmelist võistkonda

*  ühistantsu õppimine

    ¥ Kalad elavad vees´

 

Õp. M. Toom

Õp. M. Koks

Õp. E. Mätlik

Huvij. K.Veski

 

Õp. J. Rootare

I – III klass –

3. õppetund

IV – VI klass –

4. õppetund

 

 

Neljapäev,

18.05.

*  Maastikumäng  + veekogude vaatlused:

I – III klass – kraav, tiik

IV – VI klass – jõgi

*  Kokkuvõtteks valmib plakat

 

Õp. M. Toom  õp. E. Mätlik – juhendid + vahendid

Õp. M. Koks salakirjad

I – VI kl. klassijuhatajad

 

 

Klassid lahkuvad koolimajast paralleelklasside kaupa alates

4 –ndast tunnist koos kl. juhataja või aineõpetajaga.

Reede,

19. 05.

k. 09.40 ,

k. 10.40

aulas

 

*   Kalamehe juttude ja  kalamehe anekdootide rääkimine

*   Külas kalamees

*  Kokkuvõtete tegemine plakatitest,  luuletustest, juttudest, anekdootidest, meisterdamistest

 

Õp. M. Toom

Õp. E. Mätlik

Õp. M. Koks

Õp. J. Plõð

Dir. V. Sats

Juttude ja anekdootide  vestjad

 

Kokkuvõtete tegemine klassiti – 3 paremat  välja tuua

 

 

 

Esmaspäev,

22. 05.

k. 12.00

aulas

 

*  Kokkuvõtte tegemine keskkonnanädala üritustest:

- laul ¥Kalad elavad vees´

- tants ¥ Kalad elavad vees´

- tublimate autasustamine- erinevate vaatluste tegijad, parimad luuletajad ja juttude kirjutajad, meisterdajad, plakatite tegijad jm.

*  Algklasside näiteringi lühikava ¥ Jussi ja Jassi kalakäik´

 

Dir. V. Sats

Õp. E. Mätlik

Õp. M. Toom

Õp. L. Botðko

 

 

 

 

 

Õp. M. Koks

Meiterdatud kalade ja plakatitega on aula kujundatud

Kolmapäev,

24. mai

k. 10.00 – 16.00

 

 

PUHTA VEE PIDU Toilas

Õp. E. Mätlik

I – VI klassi tublimad osavõtjad keskkonnanädala üritustest.

 

 

 

NB! Alates kolmapäevast, 19. maist on võimalik vaadata filmi kalade elust-

        Põlula Kalakasvatuskeskuse  kingitus

 

 

Projekti  juhivad:  direktor Vello Sats

                           algklasside õpetaja Etti Mätlik ( projektijuht)

                          loodusainete õpetaja Marika Toom

                          klassiõpetaja Maarika Koks