Keila linn

Keila Gümnaasiumis
Keskkonnakuu ja projekt "Ökokratt" kulmineerus Keila
Gümnaasiumis jüripäeval, 23.aprillil. Toimus suur
koristusaktsioon kooli ümbruses, Keila jõe kallastel AS KeVa
ümbruses ning jõepargis koostöös Kiwanis Klubiga. Suurepärane
ilm ja töömeeleolu ning väga tublid 1.-7.klasside õpilased
muutsid meie kodulinna ja kooli ümbruse tublisti puhtamaks.
Suur aitäh kõigile!
8.klassid teostasid autovoogude loendamist viiel tähtsamal
Keila sõiduteede ristmikel,mille tulemusena valmivad
liiklusintensiivsuse analüüsid.Selgus näiteks selline huvitav fakt, et Keila
silda ületab tööpäeva lõikes üle 15 000 sõiduki, mis on 2,5
korda suurem Eesti keskmisest näitajast.
Samal päeval koguti plastikpudeleid üle 5000 tk. Parimateks
osutusid selles võistluses 8E, 7C, 2A, 7D ja 3A klass.
Plakatikonkursil "Õpime elama säästlikult" parimateks töödeks
olid 8B, 7D, 8E ja 7A klasside plakatid. Ka fotokonkursile on
saabunud esimesed võistlusfotod. Keskkonnaalane viievõistlus
klasside vahel jätkub ning tulemused selguvad 14.maiks, siis
autasustatakse parimaid. Peaauhinnaks võitjale klassile 1000
krooni.
28.aprillil esines õpilastele Lauri Klein teemal
"Autotranspordi mõjust elusloodusele".
K.Kask ja K.Maasing 10A esinesid õpilaskonverentsil
"Liiklusintensiivsuse analüüs Keilas aastatel 2002-2003".
Laupäeval, 01.mail kell 07.00, toimub Keila jõesaarel
traditsiooniline linnulauluhommik õpetaja Einard Mändla
juhendamisel. Oodatud on kõik huvilised!
Keskkonnakuu lõpeb välikino üritusega Harjumaa Muuseumi juures,
14.mail algusega kell 22.00 Keila Rohelise Punkti eestvõttel.

Lii Sepp
geograafia ja keskkonnaõpetuse õpetaja
MTÜ Keila Roheline Punkt juhatuse liige

Keila Algkoolis

Meie "prüginädal" toimus esmakordselt. Tegevust oli piisavalt ja nädala lõpus olime tehtuga rahul.  Samas tekkisid juba nädala käigus uued mõtted järgmise aasta jaoks.
Mida me siis tegime? Meisterdasime prügivastaseid plakateid, laulsime prügilaulu ja tantsisime selle järgi, vaatasime klounide Piip ja Tuut etendust, meisterdasime prügiskulptuure, koristasime kooli ümbrust, kohtusime prügiautoga, korjasime vanapaberit. Tegevust piisavalt üheks nädalaks. Eriti õnnestunuks tuleks lugeda tutvumist prügiautoga - lastel oli võimalus näha, kuidas prügiauto töötab, kuidas prügi auto kõhus kokku pressitakse. Samas vesteldi lastega ka prügitöötlusest. Kokkukorjatud vanapaberi kogus tekitas hämmingut nii meis kui ka äravedajates.
Raske on laste hulgast välja valida neid, keda premeerida Jürisse sõiduga.
Jääme järgmise aasta kekkonnanädalat ootama.

Keila Algkooli õpetajad Hellike ja Diana.