Rae vald

Rae valla koolid

Keskkonnanädal Lehmja Põhikoolis

26.-30. aprillini toimus Lehmja Põhikoolis keskkonnanädal, mille eesmärgiks oli õpilaste ja õpetajate seas säästva eluviisi propageerimine. Õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine toimus nii loodusainete kui ka klassijuhataja tundides. Kuulutati välja postri konkurss teemal: SÄÄSTA END JA TEISI. Õpilaste töödest pandi koolimajas välja näitus, kus kajastus väga huvitavaid lähenemisi looduskeskkonna säästmiseks. Kahel päeval toimus õpilastele viktoriin – säästev eluviis. Nädala suursündmuseks oli kooli viivate teeservade puhastamine sinna kogunenud prügist. Lapsed veendusid, et paljud leitud asjadest oleksid pidanud minema taaskasutamisele. Huvitavamatest leidudest tegime näituse. Loodetavasti mõistsid õpilased, et igaüks meist saab kaasa aidata puhta ja elukõlbuliku looduskeskkonna säilimisele. Usinamad külastavad mais PPP.

 

Keskkonnanädal Jüri Gümnaasiumis ja Rae Huvialakoolis

Jüri Gümnaasium ja Rae Huvialakool osalesid üleriigilisel Ökokrati poolt korraldatud loodushoiu projektis. Meie keskkonna nädala eesmärgiks oli teadvustada õpilastele meid ümbritseva säilitamise ja energiasäästliku tarbimise vajalikkust. Samuti suunasid õpetajad õpilasi end väljendama loodusteadusliku teabeteksti koostamisel, sõnavõtu ettevalmistamisel ja selle esitamisel.

Keskkonnaprojekti raames toimusid Jüri Gümnaasiumis järgmised üritused

 

            20.aprill           Lehmja tammiku koristamine

                                                1. – 11.klassid (450 õpilast)

            28.aprill            Plakatite näitus

                                                Väljavalituks osutus 70 tööd

                                                Tööde valmimisel osales kokku 287 õpilast

            20.aprill            Teaduskonverents

                                                1. – 3.klassid

Esitleti 24 teabeteksti (teemad: harilik pihlakas, maikelluke, kõrvenõges; viinamäetigu, elektriangerjas, siil, nahkhiir, saarmas, hüljes, rebane, saksa lambakoer, leopard, gepard, lemmikloomad)

4. – 6.klassid

Esitleti 10 referaati (teemad: mets, vihmamets, Matsalu Looduskaitseala, Lehmja tammik, loomad, ravimuda, energia säästlikkus, jäätmeteke, prügimajandus, suitsetamine)

Mõlemal koverentsil toimus ka plakatite tutvustus.

Kõik keskkonnaprojektis osalejad said Ökokrati diplomi, kleepsu ja õhupalli. Teaduskonverentsil esinejaid tänati lisaks koolieluks vajalike vahenditega: värvipliiatsid, plastiliin, vihikumapid.

Kõik said maiustada ka šokolaadide ja kommidega.

Ürituse lõpetas ühislaul “Puhta prügi laul”.

Nüüd jääb oodata selle aasta suurüritust Puhta Prügi Pidu, mis toimub 20.mail meie kooli staadionil.