Tarvastu vald

Tarvastu lasteaed Viljandimaalt

TARVASTU LASTEAED VILJANDIMAALT

Annab ülevaate „ÖKOKRATI“ üritustest 26.04 – 30.04.04

 

Nädala eesmärk oli :

  • õpetada lapsi prügi sorteerima
  • hoidma puhtust ja korda enda ümber
  • õpetada hoolivalt suhtuma loodusesse

Nädal algas prügipäevaga.

Igal lapsel oli  kaasa võetud kotike olmeprügiga oma kodust, kus oli vanapaberit, kilukarpe, margariinikarpe, plastpudeleid, kilekotte, vanu koorepurke, patareisid, vanu tablette, vanad taskuarvutid ja isegi üks triikraud. Õpetajate juhendamisel ja õpetamisel sorteeriti prügi erinevatesse prügikottidesse. Paljud lapsed olid teadlikud, et patareid ja triikraud tuleb ohtlike jäätmete kogumispunkti viia, sest need on väga mürgised. Vanapaber viidi lasteaia kööki pliidi alla. Prügikotid jäid homset päeva ootama, siis viiakse nad erinevatesse konteineritesse.

Õues ootas aga lapsi ebameeldiv üllatus – nädalavahetusel oli keegi mänguväljaku ja õunaaia prügi täis pildunud (seda tegid lasteaiatöötajad ). Tuli hakata prahti kokku korjama. Lastel läks töö lõbuslt,sest nüüd teati juba, milline prügi millesesse kotti panna. Tööga oldi nii õhinas, et suurematega käidi läbi ka lasteaeda tulev teeäär ja koguti suur kotitäis igasugust prügi.

Lapsed lubasid, et nemad küll enam kunagi prügi maha ei loobi. Tore, kui see nii jääks!

 

Teisipäeval tegime ringkäigu mööda Mustla alevikku, leidsime erinevaid prügikonteinereid, kuhu viisime ka oma prügikotid. Põnev oli ohtlike jäätmete kogumise konteiner-maja, kus valvur rääkis ja lubas vaadata, mis asjad kõik sinna hoiule on pandud.

 

Kolmapäeval sõitsid vanemad lapsed koolilastega Viljandi prügilasse, et näha, kuidas toimub jäätmete ladustamine. Nooremad lapsed aga matkasid oma kodumetsa, kus vaadeldi loodust, kuulati linnulaulu ja toodi kaasa käbisid, sammalt, oksaraage, kivikesi jms.

 

Neljapäev oli meisterdamise päev – kasutati ära kõik metsast leitud looduslik materjal. Lapsed tegid  siiliperele toreda kodu, kleebiti seinapilte ja poisid meisterdasid tühjadest tikutoosidest autosid, kärusid.

 

Reedel oli külla kutsutud roosikasvataja-Juhan. Ta tõi lasteaiale kingituseks kaasa õunapuu ja õpetas lastele, kuidas seda istutada. Juhan pani lastele südamele, et iga lill, puu ja põõsas kasvab rõõmsasti ainult puhtas looduses ja siis, kui teda armastatakse. Lapsed said vaadata paljusid erinevaid roosisorte ja istutada 2 istikut lasteaia peenrasse. Roosipäevale oli  kutsutud ka alevikurahvast. Osteti, planeeriti, küsiti nõu….Oli väga sõbralik ja tore üritus. Lõunatoiduks oli aedviljasupp, teraleib, suur peolaud erinevate puu-ja juurviljadega, hoidistega – mida puhas loodus meile annab. Iga laps sai ÖKOKRATI kleepsu, tänukirja ja õhupalli.

Ma arvan, et antud üritus täitis oma eesmärgi. Meil on ka palju pilte selle nädala tegemistest, kuid kahjuks pole need valmis.

Tarvastu Lasteaia juhataja Inge Toomsoo


Kärstna põhikool

ÖKOKRATT KÄRSTNA KOOLIS

 

Sihtgrupp : Kärstna Põhikooli õpilased

Aeg  :  aprill – mai 2004

Teema:  Loodushoid läbi meie endi.

 

Terve aprillikuu  ja tüki mai algusestki kandsid kõik üritused koolis rõhku loodushoiul ja keskkonnakaitsel. 
* 5.aprillil alustasime tervitusega kevadele 5.aprillil, kus tutvustasime ka Ökokrati projekti ning saabuvaid koolile olulisi tähtpäevi.

* Esimene nädal lõppes lindudele pesakastide meisterdamisega (10.04.) Ühiselt isadega valmistati pesakastid nii koju kui ka kooli parki paigaldamiseks. Enne kojuminekut need koos ka üles pandi. Osalejaid küll nappis, kuid kohaletulnud nautisid päeva.

* Inglise keele klassis oli stend “New from old”, kus olid materjalid jäätmete kogumisest ja ringlusest Suurbritannias ning kuidas sealsed lapsed nn. kasutud asjad uuesti käiku võtavad.

* Järgmine nädal( 12.-15.aprill)  oli vanast uue meisterdamise nädal. Nii valmistati kodus ja ka koolis(klassidevaheline võistlus)  jäätmetest vahvaid fantaasiarikkaid asju – tublid olid Raido, Timo, Imre,  Marek, Andres,  Sandro, Liia, Triinu, Rein, Sander, Ants, Kristo, Tony ja Madis. Kaasatoodud ja kohapeal valmistatud esemetest pandi üles näitus, mis sai ka üheks osaks kooli kevadnäitusel. Parimaks ideeks peeti suurtest limonaadipudelitest tehtud jalanõusid “Igaks ilmaks”.

* 22.aprillil toimus aktsioon “Kodupaik puhtaks!” 1.- 4.klasside lapsed koristasid pargi alt prügi, 4.-7.klassid korjasid ära rämpsu maanteede äärest. Prügi sorteeriti kahte kotti – ühte klaas ning teise muu rämps. Seda seepärast, et Kärstnas on eraldi konteinerid vaid klaasi tarbeks.  8.-9.klasside noored tegid korda Kabelimäel Lõvi ja kabeli ümbruse – riisudes, korjates ja põletades oksi. See koht on kaunis vaatamisväärsus igaühele.  Nendel töödel osales 107 inimest ning tehti 188 töötundi. Kuigi kõik sai palju kaunimaks ning rahulolu päevast oli valdav, jäi väike okas hinge kriipima lastel, kes koristasid Suislepa poole viiva tee ääri. Kärstna prügimäe juures oli olukord lausa lootusetu, kuigi lapsed püüdsid anda endast parima. Sinna oleks kohe kindlasti vaja suurte inimeste ja masinate abi!

Tarvastust tulid appi maanteeameti mehed, kes prügikotid teede äärest kokku korjasid ning prügimäele toimetasid.

* Projekti käigus oli plaanis ka ringkäik Kärstnas, kus oli vaja kaardistada kõikvõimalikud prügikastid. Sellest võtsid osa 1-6.klasside õpilased, kes olid jaotatud rühmadesse, said töölehed ja Kärstna keskasula plaanid-kaartid. Lapsed märkasid prügikaste koolimaja ümbruses (3), rahvamaja ees (1), perearstikeskuse ja raamatukogu ees (3), mõlema kaupluse ees (2), võimla juures (1) ja uute majade juures (1)  suur prügikonteiner. Kokku 13. Ühtegi prügikasti ei leidnud lapsed ühepereelamute piirkonnast, ning leiti, et ka sinna oleks vaja prügikonteinerit. Algklasside lastel oli lisaülesandeks leida vanadest asjadest valmistatud uusi praktilisi asju Kärstna külas. Nii leiti autokummidest lillepeenar, betoontalast lillepeenra äär, vanast kausist grillahi, kruusakividest lilleaia äär, vanast puukastist lillepeenar, vanast kännust istumiskoht, traktori kopast veehoidja, põllukividest kraaviperved ja traktorikummist liivakast. Vanadest autokummidest on tehtud ka lasteaia värvirõõmus aed ning ronimis- ja hüppamiskohad. Rühmad arutasid ringkäigu tulemust ning koostati ka ühine kaart.

5.-6.klassid märkisid Kärstna küla plaanile kõigi prügikastide asukohad ning täitsid  töölehed prügimajanduse, heakorra ja kohalike inimeste keskkonnatedalikkuse hindamiseks. Nemad leidsid kokku 15 prügikasti, neist viis konteinerid. Õpilaste arvates on Kärstna heakorras veel nii mõndagi ära teha, eriti elamute piirkonnas. Tööde põhjal selgus, et kolmes peres sorteeritakse prügi (paber, plastmass ja klaas eraldi), ja kümnes seda ei tehta.

* Prügimajandusele pöörati üldse rohkem tähelepanu. Nii käis kooliperele oma tööd ja tehnoloogiat tutvustamas Cleanaway prügikoristusfirma (22.aprill).  Lapsed uudistasid auto tööd ning esitasid küsimusi. Ka palga kohta. 26 last käisid ekskursioonil Viljandi Prügilas ( 28.aprill). Need kaks üritust korraldas meile Tarvastu  Vallavalitsus koos keskkonna-spetsialistiga.

*  Sellest innustunult tegi 5.klass õppekäigu Kärstna prügimäele, uurides, millist prügi siin leidub ning et hinnata prügila mõju ümbritsevale keskkonnale. Kaks gruppi koostasid prügila erinevates osades leiduvate jäätmete nimekirja, mille põhjal tegid tabeli, kus hindasid erinevate leitud jäätmete keskkonnaohtlikkust, lagunemist looduses ja taaskasutatavust. Vastati prügilaga seotud küsimustele ning esitasid ise küsimusi.Töö tulemusel selgus, et vaatamata keelule veetakse prügilasse endiselt jäätmeid, mis ei kõdune ja ka selliseid, mis saastavad loodust.

* Kolmandik lapsi oli väljas ka külakorrastuspäeval 24.aprillil, kus põhirõhk koristamisel oli Kärstna pargil.

*  Vanemate klasside ( 8-9.kl.) õpilased istutasid metsa ( 6.mai). Viimast ei olnud enam kui pooled oma elus enne teinud, saades õpetussõnu ja vahva kogemuse ning hea tunde  - ka mina olen aidanud eesti metsal alles jääda.

* 30.aprillil  kirjutasid õpilased loovtööd, mille teemad olid seotud eelpoolnimetatud üritustega. Õpilastel oli palju häid mõtteid, kuidas enda ümbrust puhtana hoida ja mida me ise saame teha selleks, et loodust hoida ja kaitsta. Õpilaste töödest jäi  kõlama manitsus kõigile, kes loodust ei hoia.

*  Ökokrati projekti võtsime kokku 10.mail. Rääkisime tehtust, kiitsime kõiki, kes aktiivselt kaasa lõid, autasustasime MTÜ Ökokratilt saadud meenetega kõiki osalejaid. Ning siis , saades  nii õpetussõnadest kui ka lauludest tarkuseteri, kuidas puid istutada, suundus kogu koolipere täiendama parki. Kõik klassid istutasid oma puud ning ka õpetajate puu sai vallavanem Jaan Lukase abiga mulda. Lapsed on lubanud oma puid hoida ning ikka vaatamas käia, kuidas nad kasvavad.

Puudeistutamisega tähistati tähtsat päeva  Kärstna kooli jaoks. Nimelt möödus 80 aastat ajast, kui kool kolis mõisahoonesse. Kooliperet ootas veel sünnipäevalaud kräsupea tordi ja põlevate küünaldega ning ühiselt laulsime ka sünnipäevalaulu.

 

Tööd-tegemised ja üritused Kärstnas jätkuvad. Nii laulsid-tantsisid lapsed koos emadepäeva kontserdil ning koolimajas on laste kunsti- ja käsitööde näitus. Tänavu kevadel kannavad meie ettevõtmised mitmete juubelite hõngu. Nimelt möödub 380 aastat Kärstna mõisa esmamainimisest, 160 aastat tagasi paigaldati Kabelimäele Lõvi ning nagu nimetatud, on kool asunud mõisamajas 1924.a. maist – see on 80 aastat.

Meile meeldib oma kool ja kodu, me peame neid mõlemaid kalliks ning kutsume kõiki osa saama sellest , mis meile Kärstna kalliks teeb. Olles Viljandimaa “Unustatud mõisate” projektis, ootame kõiki külastama mõisat 22.mail, 5.juunil, 26.juunil, 8.juulil või 17.juulil. Neil päevil on mõis avatud kella 10 õhtul 18.

 

Anu ja Jaan Roht

Kärstna Põhikool