Haapsalu

Haapsalu Gümnaasium

Ökonädala kokkuvõte

 

26.04    toimus loeng teemal “Kuidas sorteerida prügi?”

Kutsusime külalise RagnSellsist. Hr Ahto Avi rääkis ja demonstreeris, kuidas oleks õige prügi sorteerida. Oli võimalik omandada mitmeid huvitavaid ja kasulikke teadmisi, mis kõik panevad meid mõtlema meid ümbritseva hoidmisele.

 

27.04 vestlesid klassijuhatajad õpilastega teemadel “Paberi valmistamine” ja “Loodussõbralikud tooted”.

Õhtul toimus paberi valmistamine, millest hiljem meisterdati kaarte. Osalemine oli vabatahtlik.

 

28. 04 toimus plakatite ja skulptuuride meisterdamine.

 

29.04 Kasutatud riiete korjandus. Kasutatud riided toimetasime Suurte Perede Liidule.

 

03.05 Ökonädala kokkuvõtte tegemine. Osalejate ning aktiivsemate kiitmine ja autasustamine.

  

Kõige tänuväärsem üritus sel nädalal oli ilmselt kasutatud riiete korjandus. Selle üle oli nii saajatel kui ka andjatel suur rõõm. Populaarne oli ka paberi meisterdamine. Nii mõnelegi lapsele pakkus üllatust, et vanast paberist võib saada ilusat ja uut. Õhinal osalesid selle tegemisel ka õpetajad.

Ökonädala üritustest võtsid osa kõik algklassid, s.o ~395 õpilast.

 

Piret Pärnapuu


Haapsalu Algkool

Keskkonnanädalast

 HAAPSALU LINNA ALGKOOLIS

26. – 30. aprill 2004.

 

Teema: Säästev eluviis – jäätmete sortimine.

Eesmärk :

à        Õpilane saab aru kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleemidest

à        Ta mõistab, et korduvkasutusel läheb vana toote materjal uue toote valmistamiseks

à        Saab aru, et jätkusuutliku arengu puhul ei halvene keskkonnatingimused

à        Oskab väärtustada säästvat eluviisi

 

Keskkonnanädal täitis püstitatud eesmärgid.

 

Selleks toimusid järgmised üritused:

à        „Teise ringi“ asjadest kompositsioonide „Ökokratt“ võistlus .

Osalesid kõik klassid – 12 klassi. Lapsed tõid kodudest jäätmeid ja kindlaks kellaajaks olid lapsed koos klassijuhatajaga kooliõue ehitanud klassi laste poolt toodud materjalist kompositsiooni. Zhürii hindas töid ja sellele järgnes ehitatu lammutamine – prügi sortimine erinevatesse sildistatud prügikottidesse.

à        Stend „ Loodussõbraliku eluviisiga aitad kaasa mitmekesise looduse püsimisele“

Stendi aitasid valmistada Haapsalu Kolledzhi üliõpilased, kes olid HLA-s kutse-orientatsiooni praktikal.

à        Saalis toimus võistkondlik viktoriin“ Säästev eluviis“ – igast klassist osales 3 tüdrukut ja 3 poissi – seega osales 6 X 12 = 72 õpilast

à        Kõik lapsed võisid kirjutada ja joonistada looduskaitse teemadel. Valmis 231 kirjatööd ja 208 kunstitööd. Iga klassijuhataja valis välja 3 kirja- ja 3 kunstitööd kooli zhüriile hindamiseks. Neist kunstitöödest sai näitus 1. korrusele. Parimad kirjatööd loeti ette reedel kogunemisel. Igas klassis oli ka näitus kirja- ja kunstitöödest.

à        Näitlik prügi sortimine ja slaidide vaatamine saalis – I-II klass, III – IV klass, V-VI klass. Seega osalesid kõik õpilased. Esinejad olid Ragn – Sellsist. (Indrek ja …….......)

Kestis 3X 45 minutit.

à        Klassides koostati keskkonnasõbra meelespead. Zhürii hindas.

à        IV – VI  klass koristas teisipäeval koolihoovi – graafiku alusel.

à        Klassides  oli sel nädalal õppetööd läbiv teema KESKKOND. Klassides täideti keskkonna küsitluslehti. Arutleti !

à        Kevadlillede näitus.

à        Neljapäeval  pidu   ettekandeid oli 26. Järgnes disko.

à        Metallikogumise kampaania – 2 õpilast viis metalli kokkuostupunkti.

à        26. – 30. aprillini toimus  klassidevaheline võistlus. Stendil oli tabel, kuhu kirjutasin igal üritusel saadud punktid. I kooliastme üldvõitja oli III a klass  ja II kooliastmes V b klass.

 

        Koostas: Viive Karnau

        06. mai 2004