Läänepiirkonna kava

Läänepiirkonna mäetööstusalase koolituse kava

Läänepiirkonna koolituspäevad on: 11.jaanuar, 08. veebruar, 06. märts 2012 Lavassaare noortekeskus

NB! Seoses lektori haigestumisega on muutunud kolmanda koolituspäeva koolituse aeg!

Lääne piirkonnakoolituse asukoht kaardil

Programmi sisu

Programmi esimene päev  11. jaanuar 2012 Lavassaare karjääri õppeklass (Noortekeskus)

08.45 - 09.00  Registreerimine    
09.00 - 13.15 Maapõue uurimise, kaitsmise ja kasutamise põhimõtted ning õiguslikud alused  Tarmo All Keskkonnaministeeriumi Maapõue osakonna juhataja  
13.15 - 13.45 Lõunasöök   
13.45 – 16.30  Kaevandamise tehnoloogiad Ingo Valgma Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituudi direktor
16.30 – 17.15  Maapõue kasutamise järelvalve põhimõtted Silva Prihodko Keskkonnainspektsiooni Keskkonnakaitseosakonna juhataja
17.15 – 18.00  Kursuslaste kodutöö teemade valik   

Programmi teine päev 08. veebruar 2012 Lavassaare karjääri õppeklass (Noortekeskus)

08.45 - 09.00 Registreerimine
09.00 - 10.45  Kuidas saada parimat informatsiooni keskkonnamõju hindamisest? 

Kuido Kartau Henrikson & KO OÜ keskkonna ekspert

10.45 - 13.30  Geoloogiliste uuringute teostamine ja kaevandamise mõju veele ja õhule  Erki Niitlaan Inseneribüroo Steiger OÜ juhatuse liige
13.30 - 14.00 Lõunasöök 
14.00 - 15.00  Praktilised kogemused keskkonnamõju hindamise järelvalves  Irma Pakkonen Keskkonnaameti Keskkonnaosakonna keskkonnakorralduse peaspetsialist
15.00 - 16.00 Arendaja kogemused keskkonnamõju hindamistega    
16.00 - 17.00 Kodutöö koostamisest   

Programmi kolmas päev 06. märts 2012 Lavassaare karjääri õppeklass (Noortekeskus)

NB! Seoses lektori haigestumisega on muutunud kolmanda koolituspäeva koolituse aeg!

08.45 - 09.00 Registreerimine   
09.00 - 11.00 Maapõue kasutamise planeerimine teoorias ja praktikas Kaur Lass OÜ Head planeerija
 
11.00 - 12.00 Maardla alade planeeringute kooskõlastamine Maa-ametiga  Reet Roosalu Maa-amet Geoloogia osakonna juhataja
13.45 - 14.15  Lõunasöök 
14.15 - 16.15 Kaevandamise mõju valla arengukavale ja eelarvele ning kaevandamise õiguse tasu (ressursimaks) arvestamine ja planeerimine  Aivar Surva Mäetaguse vallavanem
16.15 - 17.15 Kodutöö koostamisest   

Programmi  neljas päev 25. aprill 2012: õpperetk

Kuusalu liivakarjäär - Lõuna-Aru lubjakivi karjäär või Karinu lubjakivi karjäär - ............... kaevandus Kursuse kodutöö (praktiline harjutus).  Vt Kodutöö juhend

Kursusetööde esitamise tähtaeg 02. aprill 2012.

Juhul kui esitatud töö vajab juhendaja ettepanekul parandamist või täiendamist, tuleb need sisse viia hiljemalt 18. aprilliks 2012.

 Tunnistused programmi lõpetanutele 30.mai 2012.