Kutse Keskkonnamüra konverentsile

 

MTÜ Ökokratt on valmistanud ette Keskkonnamüra konverentsi 2010, mis toimub 21. oktoobril 2010. Tallinna Tehnikaülikoolis  Ehitajate tee 5, Tallinn, auditoorium 226, VII korpus.  Keskkonnamüra konverents 2010 keskendub keskkonnamüra mõjule tervisele ja Eesti olukorra analüüsile. Konverentsi ettekandjateks on Soome, Rootsi ja Saksamaa teadlased ning Eesti keskkonnamüra spetsialistid-eksperdid.

NB! Osalejate registreerimine konverentsile on lõppenud! 

Keskkonnamüra konverentsi 2010 suhtes suure huvi ilmnemise ja kasvava kompetentsi ja teadlikkuse tõttu avaneb võimalus jälgida konverentsi internetist otseülekandena Ökokrati kodulehel www.okokratt.ee. Ülekanne toimub www.tipikas.tv vahendusel. 

Konverents aitab valdkonna spetsialistidel teostada välisõhu saasteennetuslike, tehniliste ja oskusteabe meetmete väljatöötamist ja juurutamist, keskkonnastandardite rakendamist, pöörab tähelepanu müraprobleemile keskkonnamõju strateegilisel hindamisel ning tutvustab parima võimaliku tehnika ja puhtama tootmise alaseid uuringuid.

Keskkonnamüra konverentsi 2010 kava, ettekannete kokkuvõtted ja ettekanded

Konverents toimub nii eesti kui inglise keeles ning võimaldatud on sünkroontõlge. Konverentsil osaleja saab konverentsikoti koos konverentsi raamatuga, kus on kõikide ettekannete materjalid tõlgituna koos keskkonnamüra käsiraamatuga „Keskkonnamüra mõju tervisele“.

Konverentsil osalemiseks on vajalik registreeruda meie leheküljel  ning tasuda osalustasu 150 krooni. Registreerumisel palume täita kõik andmeväljad - osaleja nimi, perekonnanimi, töökoht, amet, e-posti aadress ja telefoninumber -, et kontakteeruda osalejaga kiirete küsimuste korral.
Konverentsil osalemistasu arve esitamiseks palume märkida kontaktisiku, arve tasuja nimi ja postiaadress koos sihtnumbriga.
Konverentsile olete registreeritud päraste arve tasumist MTÜ Ökokratt arvele ning teadet Teie e-posti aadresssile. Registreerunute nimekiri avaldatakse meie kodulehel www.okokratt.ee.

Osavõtjate arv on piiratud ning seetõttu on eeliseks varajane registreerimine meie kodulehel.
Registreeruda saab kuni 10.10.2010 või kuni kohtade täitumiseni.
 
Konverentsi sihtrühmaks on omavalitsuste spetsialistid, riiklike ametkondade spetsialistid, arendajad, planeerijad, arhitektid ja ehitajad.

Keskkonnamüra konverentsi toetavad SA KIK, Tallinna Tehnikaülikool, AS Tallinna Sadam, Keskkonnaministeerium, MTÜ Ökokratt, Roadservice OÜ, Insinööritoimisto Akukon Oy Eesti filiaal, ELLE OÜ, Ramboll Eesti AS, Alkranel OÜ, Hendrikson & Ko, Sennheiser.

Eelmise Keskkonnamüra konverentsi kohta, mis toimus samuti Tallinna Tehnikaülikooli ruumides saate teavet lingilt: Keskkonnamüra konverents 2008 (http://www.okokratt.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=128)


Austusega,

Korraldusmeeskond