Projekti idee sündis 2010 aasta hilissügisel koostöös Järva-Jaani Gümnaasiumi, Vajangu Põhikooli ja MTÜ Ökokratt vahel. Õpperaja projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Õpperaja eesmärgiks on piirkonna looduse kaitsmine, selle mitmekesisuse säilimine, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku liikide soodsa seisundi tagamine ning kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna säilitamine läbi elanike väärtushinnangute ja käitumisharjumuste kujundamise keskkonnasäästlikuks, rajades õpperaja ja integreerides selle riiklikku õppekavasse toetamaks keskkonnaharidust.

Selleks rajati õpperada Järva-Jaani Gümnaasiumi lähikülade Järva-Jaani alevi, Jalalõpe, Karinu, Ramma, Metsla  ning Türje, Võhmuta, Vajangu ja Aavere ning Järsi külade väärtuste õpetamiseks, eksponeerimiseks ja kooli õppekava täiendamiseks.
Väärtustena käsitletakse õpperajal looduse- ja keskkonnaobjekte.

Samuti rajati Vajangu Põhikooli õpperada.

Projektiga koostati õpperaja ja objektide kirjeldused, tähistati objektid looduses, püstitati stendid ja loodi õpperaja internetikeskkond, et suurendada iseseisvat ettevalmistust raja külastamiseks ja laiendada sihtrühmade informeeritust ning kaasata noori teistest koolidest. Kõik õpperaja punktid ja asulates asuvad infotahvlid on varustatud QR-koodidega, mis võimaldavad kaasaegsete nutitelefonide omanikel kiirelt külastada just seda konkreetset objekti või küla tutvustavat veebilehte.

Õpperada mööda on võimalik teada saada ning näha põhjavee teket puudutavat.
Õpperajal saab uurida loodusobjekte, nendega seotud legende, tutvuda kohaliku kultuurilooga, ning lahendada ülesandeid, mis täiendavad kooli õppekava.

Ära unusta, et kuigi oled Sa külastanud juba korra mõnda õpperaja punkti, pakub see Sulle järgmisel külastusel juba teistmoodi pilti, loodus muutub pidevalt.

Õpperajal liikudes käitu nagu oma kodus, kuid ära unusta, et Sa oled loodusel külas.

Ära tee ega käitu sedasi mida Sa ei soovi, et külaline Sinu kodus teeks!
Kui Sa ei saanud aru, küsi palun vanematelt inimestelt järgi, mida see tähendada võib.

Head kulgemist õpperajal!