Põlva vald

Mammaste Lasteaed-Algkool

Kokkuvõte projektile:

´Säästev eluviis – jäätmete sorteerimine¡

Mammaste Lasteaed-Algkoolis toimus 26.04.-30.04. 04.keskkonnateemaline nädal: ´Säästev eluviis-jäätmete sorteerimine¡.

Kuidas õpib laps tundma maailma ja iseennast selles maailmas? Selleks on vaja meil olla eeskujuks, pakkuda võimalusi jäljendamiseks, sest lapsed õpivad matkides.

Aga mida jäljendada, mis on jälendamist vääriv?

Nädal algas prügikollide peoga. Kostüümid valmistasid lapsed koos emmede-issidega kodus. Kasutati musti prügikotte, paberit, kilet, plastikpudeleid, riiet.

Prügikollid mängisid, laulsid ja tantsisid. Siis otsis iga prügikoll endale õige ´kogumiskonteineri¡,  kuhu ta just sobis. Lõpuks sõitis saalis ringi prügirong, mis viis  kogu prügi prügilasse. Rühmades panime sel päeval välja prügikastid eri liiki jäätmete kogumiseks ja alustasime vanapaberi varumisega.

 Oh üllatust! Teisipäeval õue jõudes ootas meid ees uhke Ragn Sells AS prügiauto, koos rõõmsameelse Pireti ja muheda autojuhiga, kohal oli ka valla esindus: Arne Tilk vallavanem, Marina Tolmik arendus- ja Eve Sokk haridusnõunik, külla oli tulnud loodusesõber Rein ja ajakirjanik Mati Määrits. Nüüd võis alata tõeline tegevus spetsialistide juhendamisel. Õppisime praktiliselt koguma ja sorteerima joogitaarat , paberit ning pappi. Tutvustati ka teisi jäätmete sorteeriimise viise. Aeg möödus kiirelt, sest lastele see väga meeldis ja pärast oli hulgaliselt küsimusi

 Väga vähestel lastel õnnestub oma silmaga näha, kuidas vanapaberit ümbertöötatakse. Kolmapäeval sõitsid vanemad rühmad Räpina Paberivabrikusse, kus oli võimalik jägida, kuidas saab paberist taastootmise käigus papp, kuidas töötavad 200 aastat vanad seadmed. Vabrikusse võeti kaasa kogutud vanapaber. Keskmine rühm käis õppeekskursioonil Põlva Papivabrikus. Nooremad rühmad koristasid sel ajal lasteaia ümbrust. Ja prügi leidus siin küllaga! Vandersellid  korjasid kokku 7 kotitäit prügi, leida võis kõike – riideid, traati, kilekotte, plastikpudeleid, klaasikilde, ainult ei leitud ohtlikke jäätmeid.

 Kauplusest kaupa ostes võid leida pakenditelt ökomärke, lastele aga tutvustati kuute erinevat ökomärki. Õppisime olema targad ostjad ja tarbijad. Neljapäeval jõudis lõpule plakatite ja prügiskulptuuride tegemine.

 Reedel toimus saalis meeleolukas nädala lõpetamine. Kõik rühmad tutvustasid valminud töid. Skulptuurid olid fantastilised: prügirongid sorteeritud prügiga, prügiuss, prügilohe jne. Plakatitel töid lapsed välja selle, mis oli neile tähtis.

2 aastased lapsed õpetasid teistele, et prügi tuleb alati visata prügikasti. Iga laps sai nädala lõpetuseks tänukirja, kleepsu ja kingituse. Päev lõppes diskoga.

 Keskonnateemalist nädalat kajastas kohalik meedia. Lapsed esinesid vestlussaates raadios ´Marta¡, ajalehes Koit ilmus teemat kajastav artikkel.

 Selle nädalaga õppisid lapsed väga palju, tahaks loota, et nemad ei loobi hooletult prügi teeäärde ei reosta loodust ning teevad edaspidises elus kõik selleks, et

Eestimaa loodus oleks puhas.

Tänada tahaks Põlva valla arendusnõunik Marina Tolmikut, kes toetas ürituse organiseerimist.

 www.hot.ee/lasteaedalgkool1/projekt.htm