Jõelähtme vald

Kostivere Põhikool

Kostivere Põhikooli prüginädal

 

Meie prüginädal kestis 10. maist 14. maini.

 

Esmaspäeval tegime ülekoolilise kogunemise, kus selgitasime loodusainete õpetajaga kahepeale õpilastele prüginädala mõtet, andsime ülevaate prügikorjamise ja sorteerimise tähtsusest ning tõime välja mitmeid põhjuseid, miks prügi sorteerida on vajalik, mis saab prügist edasi jne. Iga klass sai ülesande teha vabal valikul prügiteemaline taies või loominguline tekst. Kogunemine lõppes ühise prügilaulu ¥Ära viska prügi maha´ laulmisega. Seinalehelt võis lugeda lisa. Algklasside õpilased koristasid koolimaja ümbrust (iga klass sai oma koristusobjekti).

 

Teisipäevaks kutsusime 5.-9. klassile külla keskkonnaministeeriumi spetsialist Lauri Kleini, kes rääkis (ja näitas) ühe tunni vältel maanteede mõjust metsloomadele.

 

Kolmapäeval toimus jalgsimatk Jõelähtme kiriku ja Vabadussõja monumendi juurest alates, Rebala kaitseala muuseumi külastades läbi Kostivere karstiala tagasi koju. Selgitusi jagasid meie oma ajalooõpetaja Irja Kingsepp, kirikuõpetaja Margus Kirja, muuseumitöötaja ning meie 8. klassi õpilased. Matkast võttis osa lapsi 2. klassist kuni 9. klassini. Õpetajatest oli matkamas ka loodusainete õpetaja Kajalin Luts ja huvijuht. Kodukandi vaatamisväärsustele lisaks said õpilased ülevaate ka üldisest heakorrast.

 

Neljapäeval said iga klassi parimad 5 õpilast preemiareisi Sagadi looduskooli: 2.-5. klass läbis programmi ¥Mets meie meelte läbi´, 6.-9. klass ¥Mets kui kooslus´. Õpilased said käia looduskoolis, metsamuuseumis, Sagadi mõisa härrastemajas ning selle ümbruses. Edasi sõitsime piknikuplatsile grillima ning siis metsarajale. Väiksemad lapsed said näha, kuulata, maitsta, haista, katsuda, luubiga uurida erinevaid loodusobjekte. Samuti külastasime kopra kodu, nägime mitmeid kopratamme, uurisime sipelgapesi, saime teada nende ¥narkomaaniast´ ning ¥lüpsilehmadest´-lehetäidest; nägime orava nakitsetud ja rähni toksitud käbisid, erinevalt kahjustatud puutüvesid ja palju muud kasulikku. Suuremad õpilased läbisid pikema, 5 kilomeetrise metsa(õppe)raja. Nemad õppisid tundma erinevaid metsatüüpe. Õpilaste sõnul oli ekskursioon eriti efektiivne silmaringi laiendav puhkus.

 

Reede oli koristuspäev suurematele õpilastele, nemad koristasid bussipeatuse ümbrust, kelgutamise platsi, jõesängi, mõisa parki, teede ääri. Samuti külastas meie kooli Cleanaway sorteeritud prügi auto (silinder). Õpilased said ise konteinerisse panna erinevat prügi: kõige rohkem muidugi vanapaberit, see sai lausa silmini täis. Prügisilindrisse pandi ka plastpudeleid, alumiiniumi (plekkpurgid) ning valget ja värvilist klaasi. Lisaks andsid kohalekutsutud prügimehed meile kastitäie Cleanaway seinakalendreid, ühe plakati ning mõned infolehed.

Reede oli ka loomingulise töö esitamise tähtaeg. Nendest panime üles näituse. Kõik õpilased said prüginädala kleepsu ning õhupalli, lisaks veel eriauhinnad.

 

Meie prüginädal läks korda, sest saime kõik veidi targemaks, suhtume loodusesse suurema respektiga (loodetavasti), ei viska enam (nii palju) prügi maha, saime selgeks toreda prügilaulu ning soovime üritust järgnevatelgi aastatel jätkata.

 

Huvijuht

Evelyne Lusti