Pärsti Põhikool

Ökokratt 2007 Mets õpetab! Pärsti Põhikoolis

9. – 25. aprill

Heakorratööd kooli pargis (riisumine, prügi koristamine)

klassijuhatajad

2. –9.  klassi õpilased

mai

Puude istutamine kooli parki

Ly Kangur

5. - 9. klassi õpilased

13. ja 20. aprill

Lindude pesakastide valmistamine ja paigaldamine kooli lähedasse metsa

Olavi Peel

5. –9. klassi poisid

9. – 13. aprill

Metsa taimi ja loomi tutvustavate seinalehtede valmistamine

klassijuhatajad

2. – 9. klass

9. - 25. aprill

Õuesõppimise tund

aineõpetajad

2. – 9. klass

3. mai

Maastikumäng (mäng toimub kooli pargis ja pargi lähedal metsas, küsimused moodustatakse  seinalehtedes oleva info põhjal)

Pille Hendrikson

2.- 9. klass