Võru LA Punamütsike

   ´METS  ÕPETAB¡  KESKKONNANÄDALA  KAVA.

 

  Võru Lasteaed Punamütsike.                 

 

        Aeg

                     Sisu

               Tulemus

 

 

 

Esmasp.23.apr.

Iga rühm tutvub ühe metsamuinas-

jutuga, selle illustratsioonidega.

Laps saab teada,et mets on koduks linnule, loomale, ka inimesele.

Laps taipab, kui metsas elada, peab oskama olla sõber loodusega ja oskama vältida ohtusid.

Laps kogub muljeid kunstitegevuseks.

Teisip.24.apr.

Metsamatk keskmise rühma lastele:

Varakevadiste metsalillede (sinilill,

kopsurohi) kasvukohad; metsa hääled ja lõhnad; okaspuude tundmine segametsas.

 

Laps oskab kuulata metsa hääli.

Õpib säästlikku suhtumist loodusesse.

Märkab pisikeste puude olemasolu.

Saab esteetilise elamuse.

Neljap.26.apr.

Metsamatk koolieelikute rühmadele.

Märkide leidmine, mille on jätnud

metsloomad.

Metsa ärkamine: vaadelda pajude ja sarapuude õitsemist, võrrelda erinevate lehtpuude pungi; uurida putukate elu.

Laps mõistab valguse, soojuse,vee tähtsust

taimede ja putukate elus.

Tunneb pungade järgi sarapuu, kase, pihlaka

oksi.Lõhna järgi tunneb ära toominga oksa.

Saab teada, millised loomad elavad meie lähimas metsas.

Õpib orienteeruma metsa-ja maanteehäälte

järgi.

Laps saab emotsionaalse elamuse.

Reede, 27.apr.

Maalimine ja joonistamine matkaelamuste või tuttava muinas-

jutu  põhjal. 

Laps kujutab paberil oma muljeid, milles

väljenduvad tema emotsioonid  ja

teadmised metselust.

 

Esmap.30.apr.

Puhta metsa pidu. Pidu juhivad

Päike ja Vihmapiisk.

Loovliikumine.

Laulud kevadest, loomadest.

Mõista,mõista, mis see on?

Plakatite ´Mets õpetab¡ näitus,

plakatid valmisid  rühmaõpetajate poolt.

Laps õpib  mängude ja laulude läbi austama

loodust.

Teisip. 8. Mai

Kohtumine metsaemaga, mängud metsaema juhtimisel eri vanuserühmadele.

Koos  vanematega osalemine Võru metsapealinnaks kuulutamise üritusel.

Laps õpib tundma rahvatraditsioone suhetes loodusega.