Vaimastvere Kool

Vaimastvere Kooli lasteaiarühm.
KESKKONNANÄDAL "METS ÕPETAB" KAVA.
 
Aeg: 23. - 27. aprill
Lapsed vanuses 3-7a., kokku 14.
 
 
 
23.aprill     Vestlus: Kuidas liikuda, käituda looduses.
                Õppekäik metsa koos vaatlusteks vajaminevate vahenditega.
                Liikumismäng: "Elus ja eluta"
 
24. aprill   Laste jutustamine metsas nähtu ja kogetu põhjal.
               Õppemäng: "Loodushelid topsides"
               Meisterdamine: Metsaalune kandikul.(vahendidteks loodusest kogutud materjal)
 
25. aprill  Joonistamine: Mets
              Joonistustest näituse korraldamine.
              Tutvumismäng: "Kompimisring"
 
26. aprill  Katse: Mulla happelisuse määramine.
              Kleepimine: Metsaalune (sammal, lilled, käbid, puutüved jm. mida metsas nähti)
 
27. aprill  Nädala kokkuvõtte tegemine.
              Kõigi osavõtjate autasustamine.
              Tants: "Mets on kodu"