Rakvere Triinu LA

NÄDALAPLAAN "MATKASELL METSARAJAL"            (5-6A)    2006 SEPT


EESMÄRGID


KEEL JA KÕNE:  Laps oskab iseloomustada 3 puud (+lehti, vilju).      
MATEMAATIKA:  Laps loendab 10-ni.               
KUNST:   Laps omandab uue võtte akvarellitehnikas.               
SOTS. KASV.:  Laps tunneb metsas käitumise reegleid ja peab neist kinni.               
TERVIS: Laps teab, et värske õhk on tervislik.               

TEGEVUSED

(Keskused)

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

(OTI PÄEV)

NELJAPÄEV

REEDE

 HOMMIKURING

Käitumine metsas

Matkapäeva muljed

Puu teekond ja kasulikkus.

Otsi Otti jutu kuulamine 

Kokkuvõte nädalast

 KIRJAOSKUS

M

Loto: Puu leht, vili ja nimi kokku; ristsõna; eksinu labürint

 

 

 

TEADUS

A

Lehtede grupeerimine, loendamine puul liigi, kuju, suuruse,

värvuse järgi

 

 

 

KUNST

T

Lehetrükk, lehemuster, sügisvärvides puu (akvar.),

tõruloomad

 

 

 

 LAUAMÄNG

K

 Matkamäng

Matkamäng 

Matkamäng 

 Matkamäng

 LOOVMÄNG

A

Matkakoti pakkimine

 

 Onni kaunistamine

 

 EHITUS

P

 

 

 Onni ehitamine

 

 MUUSIKA

Ä

Laulud loodusest, puudest, lindudest …

 

 

 

 LIIKUMINE

E

 

 

 Mäng: Sõber puu

 

 LIIV JA VESI

V

Vaatlus, millised puud kasvavad liivases pinnases

 

 

 

 KOKANDUS

 Metsaannid:

 Marjade maitsmine,

 seente söödavuse

määramine 

 

 MUU TEGEVUS

 

 

 

 

 Viktoriin

 KIRJANDUS

Otsi Otti, Värviraamatud puudest, O. Saar ¥Igal puul on elujooned´,

Pildiraamatud metsast ja loodusest, Lasteentsüklopeediad

 

 

 

 

Esmaspäeval oli matkapäev, käisime Rakvere tammikus asuval loodusrajal.
Vaatlesime loodust.                    
Kuulasime õpetajat. Lagendikul mängisime loodusmänge, pidasime piknikku,
laulsime.                   
                   
Kirjasolev nädal toimus 2006 aasta septembris.                     
Tegijateks olid Rakvere lasteaia Triin looduse sektsiooni liikmed:   
                
Valli Sinisoo, Ülle Hindrekus, Mari Turban, Urve Meos ja Endla Toming.