Päri Lasteaed

METSANÄDAL: METS MEILE ÕPETAB...

Päri lasteaias metsanädal 30.04- 04.05. 2007 alapealkirjaga: MUTIONU PIDU.....

 

TEGEVUSKOHT JA AEG

ÜHISTEGEVUS

tegevus ´LEPATRIINUDE¡ rühmas

Tegevus ´MÕMMIDE¡ rühmas

E.30.O4 lasteaia kõrval olev park

Ravimtaimed meie pargis: (nõges, paiseleht) Mutionu soovib oma sünnipäeval külalistele raviteed pakkuda.

 • Raamatu ´Mutionu pidu¡ vaatlus ja laulu tutvustamine.
 • Vestlus ravimitest ja maa-rohtudest.
 • Herbaariumi tegemiseks väikese vihikukese köitmine.
 • Muusikatunnis laulu ´Mutionu pidu¡ õppimine
 • Raamatu ´Mutionu pidu¡ vaatlus, loomade tundmine piltidelt, nende nimetamine.
 • Muusikatunnis laulu ´Mutionu pidu¡ õppimine

K: 02.05  lasteaia kõrval olev park

PUUD MEIE KÕRVAL:

seemneke on väike, temast kasvab puu,

:,: mullas väikseid käike ajab tema juur:,:

ühest seemnest väiksest, kasvamas on suur.

Puudega seotud õppemängud pargis.

 • Puude vaatlus piltidelt: kuusk, vaher, tamm, seedrimänd.
 • Puude tüvede, võrade võrdlemine- sarnasused, erinevused.
 • Puude vajalikkus maakeral- mis juhtuks, kui ei oleks metsi?- katse svammi ja kandikuga.
 • Laulu ´Mutionu pidu¡ laulmine
 • Laulu ´Mutionu pidu¡ laulmine

N:03.05  matk Päri metsa:

MUTIONULE SÜNNIPÄEVAKS KEVADLILLI OTSIMA:

Kevadlillede tundmine: sinilill, siniliilia, ülane.

Hoia loodust: iga laps saab korjata kindla arvu õisi: selgitus miks?

 • Sissejuhatus tänasesse matkapäeva: kuidas käitud, kui lähed kellelegi külla.
 • Vanasõna: kuidas metsa hõikad, nii mets sulle vastu kaigub- arutlemine sel teemal.
 • Kevadlillede vaatlus piltidelt- võrdlemine.
 • Kevadlillede vaatlus pildilt ja ka naturaalsel kujul.
 • Täna läheme matkale

R: 04.05 lasteaia hoovis olev õuesõppe keskus

MUTIONU PEAB SÜNNIPÄEVA: laulame ja vaatame, kes tulevad sünnipäevale- mida neile küll kostiks pakkuda?- vastavalt laulule: põder- sammal; orav- käbi; kurg- kurejook jne....

ÜHINE METSANÄDALA LÕPETAMINE KUREJOOGI  JA TERALEIVAGA.

 • Tuletame meelde, kes tulid Mutionule sünnipäevale: vaatlus piltidelt- mida söövad.
 • Herbaariumi koostamine taimedest.
 • Vestlus temal: kuidas hoida metsa?
 • Külalised Mutionu sünnipäeval- vaata ja nimeta.
 • Muti toidulaud...