Kuremaa LA/AK

Kuremaa Lasteaed – Algkooli keskkonnanädala ´Mets õpetab¡

tegevusplaan 14.-18. mai 2007

 

Sihtrühm:          õpilased (1.-4. kl.)

                        lasteaialapsed (5-7 a)

 

Eesmärk:

·        anda teadmisi metsaelustikust ja metsa hoidmisest

·        metsavahi töö tutvustamine  ja puude istutamine

·        õuesõppe rakendamine erinevates ainetundides ja lasteaia

                              õppetegevustes

 

Tegevused:       14. mai

                                  

·        Sissejuhatus teemasse ´Mets õpetab¡: vaatlused metsas ja pargis koos erinevate õppemängudega (lasteaed ja kool)

·        Seiklusrada (takistuste ületamine, ülesannete täitmine pargis ja metsas) 1.-4. kl.

 

15. mai

 

·        Õppekäik Elistvere loomaparki koos piknikuga (lasteaed ja kool)

 

16. mai

                       

·        Matk-õppus ´Toimetulek metsas, kui laps on eksinud¡ (lasteaed ja 1.kl.)

·        Õuesõpe. Matemaatika (mõõtmine, võrdlemine, ümbermõõdu ja pindala arvutamine metsas)

Kunstiõpetus – teema ´Puu, meie roheline vara¡ (värvusõpetus – roheline, erinevad rohelised toonid) 1.-4. kl.

 

                        17. mai

 

·        Õppekäik Laiuse metskonda, puude istutamine (lasteaed ja kool)

 

 

18. mai

 

·        Jalutuskäik Kuremaa järve ümbruses koos piknikuga. 1.-4. kl.

·        Joonistamine: Kuremaa järv (puude ja vee kujutamine) 1.-4. kl

·        Lasteaia kunstilised tegevused õues

·        Kokkuvõtete tegemine, laste tunnustamine