Ajaloouuring

Projekti raames valminud ajaloouuring

Projekti "Arengusild minevikust tulevikku" raames valmis ajaloouuringuna raamat "Võhmuta ja Järsi külad aegade tuultes". Raamatu koostamise eesmärgiks oli kokku koguda Tamsalu piirkonna vanimate külade Järsi ja Võhmutaga seotud ajaloolised pärimuslood ning nende põhjal anda ülevaade ühe unustustehõlma vajuva külaühiskonna elust.

Raamatu koostas Ründo Mülts.

Raamat on nähtav SIIT