Koolitusseminarid 2004

Väätsa, 19.märtsil 2004

MTÜ Ökokratt lõpetas koolitusseminaride sarja “Jäätmete käitlemine looduse kaitseks”

5. märtsist kuni 19. märtsini toimusid Lõuna-Eestis Waide motellis, Harjumaal Palmse Loodusmajas ja Järvamaal Väätsal keskkonnahariduslikud seminarid, millest võtsid osa ligi 150 omavalitsuse töötaja, õpetaja ja lasteaiakasvataja Harju-, Järva-, Tartu-, Põlva-, Viljandi-, Võru-, Lääne- Rapla-, Pärnumaa ning Ida- ja Lääne-Virumaalt.

Seminarid on sissejuhatuseks kevadel üle Eesti läbiviidavatele keskkonnanädalatele koolides ja teistes lasteasutustes.

Seminaridel keskenduti järgnevatele teemadele:

Keskkonnahariduse seisust Eestimaal rääkis Waides TÜ teadur Ivar Puura, loodushoiust ja keskkonnakaitsest kõneles Palmses Looduskaitsealade Liidu sekretär Teet Koitjärv. Tehiskeskkonna Instituudi arendusjuht Kristjan Piirimäe puudutas Väätsal säästva keskkonnaarengu probleeme.

Miks sorteerida jäätmeid? – sellisele küsimusele otsisid vastust Palmses keskkonnaekspert Rein Ratas, Waides Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht Aija Kosk ning AS Väätsa Prügila projektijuht Toomas Laimets.

Autotranspordi mõjust elusloodusele rääkisid Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja kasutuse nõunik  Lauri Klein ja Val Rajasaar (Studio Viridis).

RMK Sagadi looduskooli tutvustas looduskooli juhataja Asta Tuusti.

Omavalitsuse esindaja rollist projektis ja eelmistel aastatel tehtust projektis Ökokratt andsid ülevaate Rae valla keskkonnaspetsialist Ege Kibuspuu, Liis Truubon Jõelähtme vallast ja Viive Abel Kuusalu Keskkoolist.

Kõigil seminaridel õppisid kohalviibijad selgeks tantsu “Ära viska prügi maha!” Eve Õuna tantsulaste juhatusel.

Koolituse käigus valmisid näitlikud keskkonnanädala kavad, mida tutvustati teistelegi.

Kevadine keskkonnanädal viiakse läbi lasteasutustes aprilli lõpus –mai alguses. Tublimad osalejad löövad kaasa Puhta Prügi Peol.

Ökokratt võtab osa ka üleriigilisest metsaistutustalgutest, mida korraldab RMK.Palmse, 12. märtsil 2004

MTÜ Ökokratt korraldas12.03.2004 Lahemaal Palmses koolitusseminari JÄÄTMETE KÄITLEMINE LOODUSE KAITSEKS.

Seminaril osales ligi 60 loodushuvilist Harju maakonnast ja Lääne-Virumaalt.

Õppepäeva juhatasid sisse noored ökokratid Kuusalu Keskkoolist koos juhendaja Eve Õunaga, kes õpetasid lustlikult tantsu “Ära viska prügi maha”.

Lahemaa Rahvuspargi Teadusdirektor Teet Koitjärv alustas päeva ettekannete osa ajaloolise tagasivaatega “Millal tekkis looduskaitse ning mis on keskkonnakaitse?”

Põhjaliku ülevaate autotranspordi mõjust elusloodusele tegi Keskkonnaministeeriumi nõunik Lauri Klein.

Keskkonnaekspert Rein Ratas rääkis teemal “Miks sorteerida jäätmeid”

RMK Sagadi looduskooli juhataja Asta Tuusti tutvustas Sagadi Looduskooli – keskkonnahariduse keskust.

Ökokrati eelmiste aastate tegemistest kõnelesid Liis Truubon Jõelähtme vallast ja Viive Abel Kuusalu Keskkoolist.

Rühmatööna koostasid kohalolijad oma lasteasutuse kevadise keskkonnanädala  kava ja tutvustasid seda teistelegi.

Seminari lõpetas Lahemaad tutvustav imeline slaidiprogramm.

Kevadine keskkonnanädal viiakse läbi lasteasutustes aprilli lõpus. Maikuus saavad tublimad koolinoored osaleda Tallinna Prügila poolt korraldataval Puhta Prügi peol.

Ökokratt võtab osa ka üleriigilisest metsaistutustalgutest, millele registreerimine algab 15. märtsil.

www.okokratt.ee


Palmse

Waide motell 5. märtsil 2004

MTÜ Ökokratt korraldas 5.03.2004 Elva lähedal Waide motellis koolitusseminari JÄÄTMETE KÄITLEMINE LOODUSE KAITSEKS.

Seminaril osales üle 40 esindaja Põlva, Võru, Viljandi ja Tartu maakonna koolidest, lasteaedadest ja omavalitsustest.

Keskkonnahariduse hetkeseisust ja algatustest kõneles TÜ teadur PhD Ivar Puura.

Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht Aija Kosk viis läbi praktilise teabemängu "Miks sorteerida jäätmeid".

Omavalitsuse rollist ja projekti juhtimiskogemustest andis selgitusi Rae valla keskkonnaspetsialist Ege Kibuspuu.

Viie aasta praktilisest tegevusest Kuusalu valla lasteasutustes rääkisid Kuusalu Keskkooli õpetajad Hiie Kikkas ja Viive Abel.

Tantsulise vahepala tõi seminarile Eve Õun Kuusalust koos poja Kristoga. Kõik kohalviibijad õppisid selgeks tantsu "Ära viska prügi maha!", mis on ühtlasi Tallinna Prügila hümn.

Tartu Kivilinna Gümnaasiumi keskkonnatehnoloogia klassi õpilased Erkki Laul ja Riho Rosin rääkisid projektides osalemisest õpetaja Helgi Muoni eestvedamisel.

Seminari külastajad said vastused küsimustele, kuidas oma kodukoha lasteasutustes viia läbi meeldejäävat keskkonnanädalat. Lahkudes sai igaüks kaasa lisaks hulga ideedele ka Ökokrati tänukirja ja kleepsu.