Toimub ülekanne

Otseülekanne väitluspäevast Vajangu Põhikoolis

27. oktoobril 2011 kell 14.00 – 19.00 toimub väitluspäev Vajangu Põhikoolis, millega tähistatakse projekti
"Ületame halduspiirid piirkonna arenguks!" lõppu ja millest teeb Ökokrati veebilehel ülekande TipikasTV.

Toimub koostöötegevuskava allakirjutamine piirkonna KOV, vabaühenduste ja organisatsioonide poolt ning
väitlemine ja ajurünnak.

Vaata ülekannet siit!