Metsamõisa täpsusorienteerumise püsirada (esimene Eestis)

Juhend:
Asukoht: Puhta vee teemapark (https://goo.gl/maps/QiNiToYbof52)
Aadress: NutiAkadeemia, Metsamõisa, Järsi küla, Lääne-Virumaa. Võistluskoha GPS koordinaadid: 59,0562 26,0099

Orienteerumisülesannete vastuseid saab lahenda nutitelefonis kasutades rakendust. Rakendust saab tasuta alla laadida Google Play.

Kaarti saab vaadata nutitelefonis. Kaardile on kantud kontrollpunktide (KP) asukohad. Võistleja peab läbima raja etteantud KPde järjekorras. Liikuda võib üksnes mööda kattega teid ja teeradu, nendelt lahkumine on keelatud. Liikuda võib jalgsi (sh kasutades mistahes abivahendit) või ratastooliga (manuaalse või elektrilisega). Võistlejal, kes vajab kõrvalabi, võib olla saatja.

Kaardile märgitud KPde piirkonnas maastikul on 3 kuni 5 KP tähist. Iga KP läheduses on tee või raja ääres tähistatud otsustuskoht, millel on näidatud KP järjenumber. Võistleja peab kaarti tõlgendades ja KP legendi kasutades otsustama, milline maastikul olevatest KP tähistest vastab kaardile trükitud KP ringi keskpunktile. KP tähistele vastavad mõtteliselt tähed A, B, C, D ja E, vaadatuna otsustuskohas vasakult paremale (s.t. vasakpoolseimale tähisele vastab alati täht A). Vastus tuleb märkida otsustuskohast vaadatuna, kuid võistleja võib ülesande lahendamisel otsuskoha piirkonnas teedel liikuda. Kui ükski maastikul asuvatest KP tähistest ei vasta kaardil näidatud KP ringi keskpunktile, märgitakse vastuseks Z.

Rajal on üks ajavõtuga kontrollpunkt, kus võistleja peab andma vastuse kiiruse peale. Ajavõtuga KP juures pannakse võistleja istuma sellisesse asendisse, et ta näeb kõiki KP tähiseid. Vastuse märgib osavõtja oma nutiseadmes. Aeg fikseeritakse hetkel, kui võistleja annab vastuse. Ajavõtuga kontrollpunktis tuleb vastus märkida 30 sekundi jooksul.

Kõik võistlejad peavad läbima finiši. Raja läbimise kiirus ei ole tulemuse arvestuse seisukohalt oluline, tingimusel, et rada läbitakse kontrollaja – 1 tunni – piires.

Tulemuste arvestus:
Iga õigesti märgitud kontrollpunkt annab ühe punkti. Ajavõtuga kontrollpunkti puhul annab ühe punkti õige vastus, mis on antud kuni 30 sekundi jooksul, seejuures fikseeritakse vastamiseks kulunud aeg. Vale vastus ajavõtuga kontrollpunktis toob kaasa ajatrahvi 60 sekundit, mis liidetakse vastamiseks kulunud ajale. Ajavõtuga kontrollpunktis 30 sekundi jooksul vastuse mitteandmisel arvestatakse ajaks 90 sekundit.

Tulemuste arvestuses järjestatakse võistlejad kogutud punktisumma alusel. Võrdse punktisummaga võistlejad järjestatakse ajavõtuga KP aja alusel.


Kaart: Mõõtkava 1:2000 (1 cm kaardil vastab 20 m looduses), kõrgusjoonte vahe 2,5 m. Kaardistaja Paul Poopuu.

Raja pikkus: Läbitava tee pikkus on ca 1,3 km.

Registreerimine: Võistlusest osavõtuks on vajalik võistlejal on nutitelefon või soovitakse vastused märkida kontrollkaardile.

Rajameister: Lauri Leppik

Puhta vee teemapargis, Tamsalu vallas, Järsi külas avatud täpsusorienteerumise püsirada on esimene omataoline Pandivere kõrgustikul, mis sai teoks Leader toetusega ja kohaliku tegevusgrupi MTÜ PAIK toel. http://www.err.ee/605744/jarsi-kulas-avati-eesti-esimene-tapsusorienteerumise-pusirada
Avasta ning naudi loodust, liigu veelgi enam värskes õhus!