Loodus õpetab õpetajaid!

Algab registreerumine osalemiseks projektis Loodus õpetab õpetajaid!

Kutsume Teid osalema 10. novembril 2010 kell 9-18 toimuval loodusvaatluste läbiviimise seminaril Narvas, Tartu Ülikooli Narva Kolledži ruumides. Narva kolledži asukoht kaardil

NB! Seminarile registreerumine on lõppenud!

Läbi viiakse looduse jälgimise koolitus rühmadena eesti ja vene keeles.
Seminari teise osana toimub koolitus MTÜ Nukufilmi Lastestuudio juhendamisel animafilmi töötoas, kus õpetajad loovad töögruppides ise loodusteemalisi nukufilme, täiendades loodusteabele lisaks oma kutseoskusi ka animatsiooni töömeetoditega.

Koolitus viiakse läbi koostöös Tartu Ülikooli Narva Kolledži, Kohtla-Järve Linnavalitsuse, Jõhvi Vallavalitsuse ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liiduga. Projekti on kaasatud Jõhvi linnast mittetulundusühing MTÜ JOFF  ehk Jõhvi Oma Filmifestival. Projekti partneriteks on MTÜ Nukufilmi Lastestuudio ja MTÜ Ökokratt.

Seminari päevakava:
09 – 12 Aleksei Turovski ja Uudo Timm vaatlused loomadest ja loodusest (rühmadena). Fotokoolituse viib läbi loodusfotograaf Peeter Vissak Läänemaalt. Uudo Timmi ettekanne
12 – 13 Lõuna
13 – 18 Animatsiooni töötoad (rühmadena)

Looduse jälgimise koolituse eesmärgiks on arendada Eesti looduse ja keskkonna tutvustamist Eesti kodanike ja Euroopa kolmandate riikide kodanike vahel.

Seminari tulemiks on üle Eesti erinevate üldhariduskoolide aineõpetajate omalooming – animeeritud loodusfilmi klipid, mida demonstreeritakse Keskkonnakonverentsil 7. jaanuaril 2011 ning veebilehel www.okokratt.ee

Osavõtjate arv on piiratud ning seetõttu on eeliseks varajane registreerimine meie kodulehel.
Registreeruda saab kuni 01.11.2010 või kuni kohtade täitumiseni.

Projekt jätkub Keskkonnakonverentsiga õpetajatele 7. jaanuaril 2011 Jõhvi kontserdimajas . Konverents toimub kakskeelsena eesti ja vene keeles.
Konverentsil keskendutakse Ida-Virumaa looduse probleemidele, millele looduse spetsialistid ja õpetajad otsivad koos lahendusi ning edastavad omandatud teadmised noorteni erinevates haridusasutustes.
Konverentsi moderaatoriks  on Ago Gaškov.

Konverentsil esinevad: Triin Vihalemm – Tartu Ülikooli Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni Instituudi Sotsiaalse kommunikatsiooni dotsent, PhD, David Vseviov – kultuurijaloo doktor, Janek Maar – SA Kiviõli Seiklusturismi Keskuse juhatuse liige,  Bruno Uustal – SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Ida-Virumaa esindus projektispetsialist, Madis Metsur – AS Maves keskkonnaudiitor, keskkonnaekspert, Uudo Timm –  Keskkonnateabekeskuse Keskkonnaregistri pidaja- looduskaitse ekspert, Elar Põldvere Alkranel OÜ litsentseeritud keskkonnaekspert.

Keskkonnakonverentsi kava

Projekti lõpuks – Keskkonnakonverentsil Jõhvi kontserdimajas – antakse kõikidele koolitusel osalenuile üle tõend täiendkoolituse läbimise kohta. Tõendi saamiseks on vajalik osaleda seminaril ning Keskkonnakonverentsil.
Kõik kursuslased saavad esitanud ning positiivselt hinnatud kursusetöö puhul Tartu Ülikooli Narva Kolledži täiendkoolituse läbimise tunnistuse, ning  1 (ühe) ainepunkti, mis registreeritakse riiklikus registris. Selleks vajame Teie isikukoodi ning postiaadressi.

Projektis osalemine on tasuta.
Registreeruda  koolitusele saab Ökokrati veebilehel.

Projekti üldiseks eesmärgiks on arendada Eesti looduse ja keskkonna tutvustamist Eesti kodanike ja Euroopa kolmandate riikide kodanike (EKRKd) vahel. Läbi loodusega tutvumise suurendada huvi Eestimaa ja selle kultuuri vastu.
Otsene eesmärk on suurendada EKRKde ja Eesti kodanike teabevälja ühisosa, jagada EKRKdele infot Eesti looduse ja keskkonna kohta ning edendada suhtlust ning diskussiooni ELi kodanike ja EKRKde vahel.

Nukufilmi Lastestuudio erinevates töötubades valminud filmid on linastunud viimase kahe aasta jooksul Jaapanis, Argentinas, Soomes ja Slovakkias.

Projekti rahastavad Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond ja Kultuuriministeerium, toetab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed. Projekt viiakse läbi koostöös Narva Linnavalitsusega.

MTÜ Ökokratt on sarnaseid projekte läbi viinud aastast 1999 ning Ida-Virumaal alates 2005. aastast.