Ajakava

 “Kas me oleme müraks valmis?”
17-18.01.2008 Keskkonnamüra konverents
 Tallinna Tehnikaülikool Ehitajate tee 5, Tallinn, auditoorium 226, VII korpus

1. PÄEV 17. jaanuar 2008, 10.00 - 17.00 
10.00 - 10.05 Tervitus, sissejuhatus, kava ja päevaplaani tutvustus
Priit Adler, MTÜ Ökokratt
Timo Tarve, Eesti Rahvusringhääling

10.05 - 10.10 Tervituskõne, professor Jakob Kübarsepp Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor
10.10 - 10.15 Tervituskõne Rita Annus, Keskkonnaministeeriumi abiminister
10.15 - 11.00 Mürahäiringu vältimise õiguslikud alused,  Reet Pruul Keskkonnaministeeriumi Keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna peaspetsialist
11.00 - 11.30 Mürakaebused, olukord Eestis, kaebuste lahendamine,  Irina Filippova Tervisekaitseinspektsiooni  spetsialist

11.30 - 12.15 Euroopa müradirektiivid, strateegiline mürakaardistamine,  Edgar Wetzel BusinessWölfel Messysteme Software GmbH+ Co.KG Iternational Sales Office juht

12.15 - 13.00 Müraolukord Tallinnas – lühike ülevaade, Tallinna strateegiline mürakaart, Pille Vals Tallinna Keskkonnaameti juhtiv spetsialist, Hendrik Puhkim Ramboll Eesti AS Keskkonnaosakonna juhataja,
Olli-Matti Luhtinen, Ramboll Finland Oy projektijuht


13.00 - 14.00 Lõuna  
14.00 - 14.45 Keskkonnamüra käsitlemine Taanis, John Klinkby SoundPLAN Nord ApS direktor
14.45 - 15.30 Keskkonnamüra käsitlemine Rootsis, Lisa Maria Granå  WSP Acoustics, akustikakonsultant


15.30 - 15.45 Kohvipaus  
15.45 - 16.15 Keskkonnamüra käsitlemine Lätis ja Leedus, Valts Vilnitis SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment  juhatuse liige
16.15 - 16.45 Mürahindamisest KMH raames ja modelleerimisest (IMMI), Toomas Pallo Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ juhatuse liige
16.45 - 17.00 Esimese päeva kokkuvõte, Timo Tarve - Eesti Rahvusringhääling

2. PÄEV 18. jaanuar 2008, 10.00 - 15.00 

10.00 - 10.45 Keskkonnamüra käsitlemine Soomes, Sirkka-Liisa  Paikkala Soome Keskkonnaministeeriumi  Keskkonnanõunik
10.45 - 11.45 Müraleevendavatest meetmetest (ekraanid, vallid, jne) – teooria,  Loodusteaduste doktor Volker Mellert Oldenburgi  Ülikooli professor rakendusfüüsika alal  ja Euroopa Akustika Ühingu (EAA) president 

11.45 - 12.15 Kohvipaus 
12.15 - 12.45 Uute harjutusväljade planeerimine, müra mõjudega arvestamine, Kersti Ristimägi Kaitseväe Logistikakeskuse haldusteenistus harjutusaladejaoskonna nõunik
12.45 - 13.15 Liiklusmüraga arvestamine põhimaanteede rekonstrueerimisel-projekteerimisel, Villu Lükk Maanteeameti planeerimisosakonna peaspetsialist
13.15 - 14.00 Keskkonnamüra hindamine, teooria ja praktika,  Marko Ründva Akukon OY Eesti Filiaali juhataja
14.00 - 14.45 Mürakaitseekraanide praktilised lahendused, Schütte toodete tutvustus,   Gerd Heltriegel Schütte Aluminium GmbH müügidirektor

14.45 - 15.00 Lõppsõna Priit Adler, MTÜ Ökokratt
Timo Tarve, Eesti rahvusringhääling