Mäetööstuse pädevuskoolitus

Osale kohaliku omavalitsuste keskkonnaspetsialistide mäetööstuse alasel pädevuskoolitusel!

Austatud kohaliku omavalitsuse keskkonnavaldkonnaga tegelev spetsialist!

Sul on esmakordselt võimalus osaleda SA KIK poolt toetatavas projektis
„KOV keskkonnaspetsialistide mäetööstusalase pädevuskoolituse programm“

Programmi eesmärgiks on anda teoreetilisi ja praktilisi algteadmisi  mäetööstuse terminoloogia ja tehnoloogia, keskkonnamõju hindamine, planeerimine ning mäetööstuse või kaevandamise mõju kohaliku omavalitsuse  arengukavale ning eelarvele.

Kuna huvi projekti vastu on suur ja esialgu planeeritud 50 kohta on juba täidetud, lisasime koolitusprogrammile 11 lisakohta! Praeguseks on ka lisakohad täidetud ja registreerimine on lõppenud!

Programmi lühikirjeldus

Kohaliku omavalitsuse spetsialistid ei tunne ennast kindlalt mäetööstuse alal. Kaevandamislubade menetlemisel eksitakse tihti terminite, tehnoloogiate, keskkonnamõju hindamise sisu, selle protsessi, planeerimistegevuse ning ei teata selle mõju kohaliku omavalitsuse arengukavale ja vallaeelarvele. Projektiga viiakse läbi nelja päevaste koolitustsüklitena kuni 50–le kohaliku omavalitsuse keskkonnaspetsialistile, kus teemadeks mäetööstuse terminoloogia ja tehnoloogia, keskkonnamõju hindamine, planeerimine ning mäetööstuse või kaevandamise mõju kohaliku omavalitsuse arengukavale ning eelarvele. Kursus lõppeb praktilise lõputööga, kus kodutööna tuleb koostada geoloogilise uuringu, kaevandamisloa taotlus ja kirjeldada kaevandatud ala korrastamist näiteks oma valla baasil.
Kodutöö juhendajateks on oma ala asjatundjad, praktikud.
Projekti tulemusena suureneb projektis osalevate omavalitsuste keskkonnaspetsialistide pädevus, mis muudab kaevandamislubade menetlemist asjakohasemaks ja kiiremaks.

Programmi  läbinud isikutele väljastatakse TTÜ poolt täiendõppe läbimise kohta tunnistus ja dokument ainepunktide omandamise kohta.

Soovitav ettevalmistus enne koolitust: Keskkonnaspetsialist või keskkonna küsimustega tegelemine omavalitsuses

Programmis osalemine on tasuta. Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti viib läbi MTÜ Ökokratt koostöös Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituudi,  Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liidu, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liiduga ja Eesti Turbaliiduga

Põhjapiirkonna koolituspäevad on: 10.jaanuar, 07.veebruar; 07.märts Vasalemma karjääri õppeklass

Läänepiirkonna koolituspäevad on: 11.jaanuar, 08. veebruar, 08. märts Lavasaare noortekeskus

Lõunapiirkonna koolituspäevad on: 17. jaanuar, 14. veebruar, 13. märts Tartu vallamajas

Idapiirkonna koolituspäevad on: 18. jaanuar, 15. veebruar, 14. märts Aidu karjääri õppeklass

 

Registreeruda saab siin