Keskkonnamüra hindamine ja müra leviku tõkestamine

Käsiraamat "Keskkonnamüra hindamine ja müra leviku tõkestamine"

Ökokratt andis välja raamatu "Keskkonnamüra hindamine ja müra leviku tõkestamine".

Käesolev keskkonna-alase käsiraamatu eestikeelne väljaanne on valminud Soome ja Eesti Keskkonnaministeeriumi, Insinööritoimisto Akukon Oy ning MTÜ Ökokratt koostööna. Käsiraamat on Soome keskkonnamüra eksperdi Tapio Lahti originaaltrükise eestikeelne väljaanne, mis valmis esialgse versioonina keskkonnamüra konverentsi „Kas me oleme müraks valmis?“ (2008) tarbeks, et tõsta Eesti spetsialistide ja elanike teadlikkust müra hindamisel ja tõkestamisel.

Käesoleva käsiraamatu on üle vaadatud Eesti keskkonnamüra asjatundjad, käsiraamat on kohandatud  Eesti oludele ning keeleliselt toimetatud.

Keskkonnamüra käsiraamat on mõeldud spetsialistidele, kes puutuvad igapäevaselt kokku keskkonnamüraga. Samuti sobib väljaanne õpilastele ja üliõpilastele, kellele on see esimene eestikeelne keskkonnamüra teabeallikas üldse.

Raamat on tasuta levitamiseks. See on saadetud 150 kohalikule omavalitsusele ja Tallinna Ülikoolile,
Tallinna Tehnikakõrgkoolile, Tallinna Tehnikaülikoolile, Tartu Ülikoolile, Eesti Maaükoolile ning Keskkonnaministeeriumi raamatukokku.

Tiraaþ on kokku 900 eks.

Raamat allalaadimiseks pdf-kujul .