SMS hääletuse tulemused

Keskkonnamüra konverentsil selgitati välja osalejate ja internetist otseülekannet Tipikas TV vahendusel jälgivate inimeste arvamus keskkonnamüra ja sellega seotu kohta.

Keskkonnamüra küsitluse viis läbi Tallinna Tehnikaülikooli Filmiklubi koostöös AS ASPIRO ja MTÜ Ökokratt.

SMS oli hääletajatele tasuta.

Küsimused Keskkonnamüra konverents 2010 SMS hääletusele ning saabunud vastused:
 

1. Kas keskkonnamüra vastu võitlemiseks on seadusandlus piisav? (SEADUS)

A. Jah
B. Enam-vähem
C. Ei ole
D. Soovin kaasa lüüa selle edasiarendamisel

TULEMUSED:

A. 0
B. 2
C. 8
D. 4

2. Kas Eesti elanikud on informeeritud keskkonnamüra mõjust tervisele? (TERVIS)

A. On
B. Nad ei huvitu sellest
C. Informatsiooni on vähe või pole kättesaadav
D. Ei ole

TULEMUSED: 

A. 1
B. 2
C. 9
D. 5

3. Kes peaks Teie arvates keskkonnamüraalase teavitustööga tegelema? (TEAVITUS)

A. Riik (ministeeriumid, ametid, KOV, jmt)
B. Müratekitajad ettevõtted ja müraallikate valdajad (lennujaamad, raudtee, sadam, maanteede valdajad jne)
C. MTÜ-d (n.: Ökokratt, külaseltsid jmt)
D. Kõik eelnimetatud

TULEMUSED:

A. 6
B. 9
C. 3
D. 11

4. Kas keskkonnamüra vastased meetmed peavad järgima kehtestatud normtasemete nõudeid ja standardeid? (MEEDE)

A. Jah
B. Ei, kuna normtasemete täitmine ja standardite järgi ehitamine oleks kallim
C. Ei, kuna tellija ei tea normide ja standardite nõudeid
D. Normtasemeid ja standardeid pole üldse vaja
E. Ei

TULEMUSED:

A. 22
B. 1
C. 0
D. 0
E. 0

5. Kas KOV kaitseb oma elanikke ülemäärase keskkonnamüra eest? (KOV)

A. Jah
B. Jah, kui inimesed väga kurdavad ja kaebavad
C. Ei, sest puudub kompetents ja vajadus
D. Ei, sest ettevõtluse huvid on tähtsamad
E. Ei ole teemaga kursis

TULEMUSED:

A. 2
B. 2
C. 11
D. 7
E. 1