Ökokrati tutvustus

Keskkonnaharidusprojekti Ökokratt tutvustus

Idee
Eestimaa elanike, eelkõige laste keskkonnateadlikkuse tõstmine ja säästva eluviisi propageerimine. Teades oma kodukoha keskkonnaalast olukorda, oskame hoida kogu Eestimaad.

Mõte ja eesmärk
•      Selgitada säästva eluviisi põhimõtteid
•      Tuua välja seosed, mida tekitab inimtegevus keskkonnale (põhjused ja tagajärjed)
•      Laiendada tegevust Eestis ja naaberriikides
•      Leida mõttekaaslasi ja toetajaid keskkonnaharidusprojektile Ökokratt

Valgusta end!  Vaata logo   logo.jpg
Alates 2000. aastast on Ökokrati tunnuslause “VALGUSTA END!” ning logoks on elektripirn, mille sees on kuusepuu.
Elektripirn sümboliseerib meie habrast keskkonda, mis meid ümbritseb ning kaitseb. Pirnis olev kuusepuu sümboliseerib kõike elavat. Tunnuslause “Valgusta end” tähendab, et inimesed peavad rohkem teadma meie keskkonna säästmise võimalustest ning teadvustama hetkeolukorda.

Seni tehtud

Kuusalu vallavalitsus on korraldanud alates 1999. aastast oma elanike ja eelkõige laste teadlikkuse tõstmiseks ja suhtumise muutmiseks, kodukoha keskkonnaolukorra tutvustamiseks ning keskkonna olukorra parendamiseks üritusi järgmistel teemadel:

Tegevus                     laste arv projektis
•    1999 - jäätmed ja jäätmekäitlus         1600 noort
•    2000 - vesi ja veemajandus                1600 noort
•    2001 - õhk ja energia                            1600 noort
•    2002 - kevad - kodukoha legendid ja pärimused            1600 noort
•    2002 - sügis - ohtlikud jäätmed                    1600 noort
•    2003 - kevad - muld ja geoloogia                 1600 noort
•    2003 - jäätmete sorteerimine - 5 Harjumaa omavalitsust        2200 noort
•    2004 - säästev eluviis – jäätmete käitlemine         14000 noort osales 28 omavalitsust 11 maakonnast üle Eesti
•    2005 – Säästa vett ning väldi selle reostust      18000  noort  osales 51 omavalitsust 14 maakonnast
•    2006 – Kes elab vees! 60 omavalitsust 15 maakonnast    19000 noort
•    2007 -  Mets õpetab! 78 omavalitsust  15 maakonnast        23000 noort
•    2008 – Olen osa loodusest! 108 omavalitsust 15 maakonnast   27500  noort
•    2009 - Müra pole muusika! 79 omavalitsust 15 maakonnast 25500  noort
•    2006-2007 Keskkonnatelk raadiosaade       30-40 000 kuulajat
•    2008 - Tantsuga puhtaks ja targaks! Ökotantsufestival     450 osalejat
•    2007 - Külaklassi rajamine Kuusalu külla      780 kasutajat
•    2008-  Keskkonnamüra konverents ”Kas oleme müraks valmis?” 180 osalejat
•    2008 - Ajalooraja rajamine Kuusalu külla       780 kasutajat
•    2008 - Väärtuste raja rajamine Kuusalu külla   780 kasutajat
•    2006- 2009 Infoõhtud Kuusalu küla elanikele   70 inimest kuus
•    2009 -Ökotantsufestival  – Tantsuga puhtaks ja targaks!   450 osalejat
•    2009 - Puhta Õhu Pidu      500 osalejat
•    2009 - Väärtuste raja pikendus Kuusalu külasse 780 kasutajat
•    2009 - Virtuaalse ajaloo ja väärtsute raja loomine külastatavuse järgi keskmiselt 300 inimest kuus
•    2003- 2009 Keskkonnatelk  ühe päeva seminaridel (4tk) osaleb kokku ~120 inimest

Üritused on läbi viidud ettevõtete ning omavalitsuste ja KIK- i rahalisel toel. Ettevõtted on toetanud üritust oma firma toodete või teenuste tutvustamisega. Läbi on viidud loenguid ning seminare nii lastele kui täiskasvanutele. Vastavalt vanuse ja teadmiste tasemele on olnud ka erinev lähenemine teemadele.

Ürituste korraldamisel on eesmärgiks olnud, et osavõtt oleks vabatahtlik. Täiskasvanutele (enamjaolt lapsevanemad) on laste kaudu püütud selgitada oma kodukoha keskkonna olukorda.
Säästev eluviis - see on üks võimalus, kuidas säästa oma raha!
 
Tulevikuplaanid
•    Arendada välja koostöös Eesti ja välispartneritega keskkonnateadlikkuse täiendõppesüsteem haridusasutuste (koolid-lasteaiad) ja omavalitsuste töötajatele
•    Viia läbi noortele arusaadavas keeles keskkonnateadlikkuse ürituste sari (nädal) koos õpetajate, kasvatajate ja omavalitsuse ametiisikutega
•    Anda võimalus noortele enda arendamiseks koolivälisel ajal
(keskkonnahariduskeskus, keskkonnahariduse portaal, ökolaager, koostööprojektid Eesti ja teiste riikide noortega jt. analoogsete organisatsioonidega.)

Tulemused

Projektist saadav tulu on investeering haridusse ja haritusse. Mida teadlikumaks saavad inimesed, seda puhtamaks muutub keskkond.
Tänased lapsed on kümne aasta pärast täiskasvanud ning kui juba lapsepõlves on harjutud säästlikult toimetama, kandub see uue põlvkonna tegemistes edasi ka täiskasvanueas. Lisaks sellel on laste säästlikkuse teavitamisel positiivne mõju ka täiskasvanutele, ehk lapsevanematele. Meie praktika näitab, et läbi laste on võimalik täiskasvanuid mõjutada keskkonnasõbralikemaks, sest selline on olnud tagasiside lastevanematelt.
Ilmselt on ema- isa, vanaema- vanaisa või tädi- onu reaktsioon hoopis teistsugune, kui pisike maailmakodanik annab teada, et nii küll teha ei tohi ja seda tehakse hoopis teisiti. Igale täiskasvanule jääb päris pikaks ajaks meelde märkus, mille ta sai oma kallilt võsukeselt.
Tulemus on oluliselt parem kui ühe inspektori või ametimehe moraaliloeng või trahv.

Projekti läbiviimine

Keskkonnanädalad toimuvad peamiselt haridusasutustes.
Projektiga selgitatakse vee säästmise võimalikkust ning vee puhtana hoidmist.
Projekti etapid:

•    Eelkoolitus kõigile osalevatele õpetajatele ja omavalitsuse töötajatele
•    Koolituse läbinud õpetajad ja ametnikud saavad sellekohase täiendhariduse tunnistuse pärast projekti läbiviimist
•    Koolitused õpetajatele toimuvad piirkonniti
•    Koolituse läbinud õpetajad organiseerivad koos  keskkonnaspetsialistidega oma haridusasutuses läbi keskkonnanädala.
Keskkonnanädala raames toimuvad haridusasutustes iga päev sündmused, mis nõuavad aktiivsust lastelt ja õpetajatelt (viia läbi uuringuid, meisterdada, joonistada, luuletada, laulda, liikuda looduses, diskuteerida, korraldada näitusi ja viktoriine, prügidisko, klounide päev, loodusprobleemsete kohtade külastamine oma elukohas jne.).
Keskkonnanädala läbiviimisesse kaasatakse kogu lasteaedade ja kooli personal ning võimaluse korral ka lastevanemad
•    Projekt lõpeb õpetajatele täiendkoolituse tunnistuste piduliku üleandmisega  omavalitsuse ja koolituse läbiviinute  poolt

Sünergia võimalused

Projekti käigu tutvustamine kohalikus pressis
Omavalituse ametnike ja spetsialistide koostöö haridusasutustega  projekti läbiviimisel
MTÜ ÖKOKRATT
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.,
Saluvälja3, Kuusalu küla, 74601 Harjumaa
www.okokratt.ee

Meeldivaid kohtumisi keskkonnaprojekti läbiviimisel!

Eetikakoodeks, mida järgib MTÜ Ökokratt: Laadi alla doc fail

MTÜ Ökokratt majandusaasta aruanne: Laadi alla pdf fail

Priit Adler
MTÜ Ökokratt juhatuse esimees
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
gsm 5132149