Imeline muld ja geoloogia 2003

Imeline muld ja geoloogia.

Kokkuvõte 2003. a. kevadel Kuusalu valla asutustes toimunud üritustest.


Aeg  Kuusalu Keskkool  Kuusalu lasteaed Jussike  Kolga Keskkool  Kolga lasteaed  Valkla hooldekodu 
21. aprill esmaspäev  Kuusalu keskkooli algklasside sektsioon - tutvumine mulla profiiliga, äigejoonise tegemine  Teema “imeline muld ja geoloogia meie ümber “ läbib kõikide rühmade õppe- kasvatustegevusi. Põhirõhk teadmiste andmisel mullast, selle otstarbest, vajalikkusest, kasulikkusest ja säästmisest; mullast, kui mitmete elusolendite ja taimede elu- ning kasvukeskkonnast. Taimede külvamine ja kasvuprotsessi jälgimine rühmades. Teadmiste andmine tuntumatest maavaradest ja kivististe tekkest. Koolieelikute õppekäik Turje keldrisse. Käelistes tegevustes kivide kaunistamine keraamikavärvidega  alguse- ehk AVAPÄEV nädala avamine, teema ja tegevuste tutvustamine kivimite näitus kooli raamatukogus Antud teemaga seostatakse erinevaid ainetunde. Klassijuhataja tund . Nädalateema ja ürituste tutvustus.  Teema “Imeline muld ja geoloogia meie ümber “ läbib kõikide rühmade õppe- kasvatustegevusi ma .  teema tutvustamiseks pannakse üles järgnevate päevade kava, seinalehtede teemade tutvustus, joonistamine päevakeskuses teemadel: muld, kivimid, liiv, loodus 
22. aprill, teisipäev  käelise tegevuse päev ja näituse organiseerimine   Laste ja töötajate toodud kivististe väljapanek saalis  Käeline tegevus. Kasutatakse kive , liiva jm. LOOMINGUPÄEV  Käeline tegevus. Kasutatakse kive , liiva, asfaldijoonistused jm  taimede külvamine, kivimite kogumine lähiümbrusest, käeline ja vaimne tegevus, kividest maja meisterdamine, kivide värvimine, teeäärte koristamine 
23.aprill, kolmapäev  õppekäigud (Turjekelder, Tallukmäe, Suursoo, Jägala-Kostivere)- maastikumäng Filmi vaatamine Lahemaa slaidiprogramm, Prügisorteerimise õpetus, AS CLEANAWAY spetsialistilt   Jüripäeva metsajooks  Näitus laste töödest, mis tehti teisipäeval. Jüripäeva maastikumäng. (ülesanded keskkonna teemadel )LOODUSEPÄEV, organiseeritud ülekooliline koristuspäev, Jüriööjooks küla lõkkeplatsilt traditsiooniline tee joomine ja küpsise söömine kell 11.30 Prügisorteerimise õpetus AS CLEANAWAY spetsialistilt  Sportlik jüripäev  Jüripäev – spordipäev sportlikud mängud ja võistlused pargis igale osavõtjale popkorni ja sooja teed 
24. aprill, neljapäev  Kaali saladus –film, Slaidiprogramm Lahemaast Kell 13.00 Eesti Rahuvalvajate Scoutpataljoni demonstratsioonlahing ning kohtumine õpilastega enne missiooni Iraaki  Laste tööde näitus “Värvitud kivid  Seinalehe või näituse esitlus. (Klassiti teemad erinevad) Muld.Paekivi. Kivistised. Pinnasekihid.TEADUSE ja KATSETE PÄEVkatse “Muld ja reostus”, katse “Mulla mõju taimede kasvule” (seemnete külv ja tärkamine), kodukoha mullakaart – Priit Adler ja Jaak Reemann faktilisi andmeid (stendid jm. info) mälumäng-viktoriin,  Algklasside esitlused antud teemadel. Laste tööde näitus.  õppekäik-ekskursioon: Põhjakivi-Muuksi-Turjekelderi koobas, piknik, kui ilm lubab 
25. aprill, reede  nädala lõpetamine, autasustamine  Kell 10.00 “Ökokrati” – nädala pidulik lõpetamine, autasustamine, disco  kokkuvõtete ehk LÕPUPÄEV, õppekäik – Turjekelder, Muuksi linnamägi, Piknik.( Kui ilm lubab ) Nädala lõpetamine, autasustamine, nädala lõpetamine ja autasutamine  nädala lõpetamine ja autasutamine  pidulik lõpetamine saalis, näituse ülespanek