Vee-alaste uurimistööde konkursi tingimused

Konkursi korraldaja

Konkursi korraldaja on MTÜ Ökokratt

Korraldaja tutvustus 

Ökokratt on loodud Eestimaa elanike, eelkõige laste loodusteadlikkuse tõstmiseks ja jätkusuutliku eluviisi propageerimiseks. Meie tegevuse eesmärgiks on tutvustada oma kodukoha keskkonnaalast olukorda, et oskaksime hoida kogu Eestimaad. Ökokratt on tegutsenud viimased 15 aastat peamiselt noortega, viies lasteaedades ja koolides läbi keskkonna- ja loodusnädalaid. Ökokratt kaasab oma projektides kõikide maakondade noori (kokku üle 20 000 noore).
Oleme läbi viinud Keskkonnamüra konverentse, Veepäevi, Ökotantsufestivale, andnud eetrisse Keskkonnatelk raadiosaadet, kulgenud Keskkonnatelgiga üle kogu Eesti alates 2003. aastast, arendanud välja Puhta vee teemapargi ja korraldanud loodusega seotud õppeprogramme noortele ja täiskasvanutele. Ökokratil on alates 2000. aastast oma logo - elektripirn, mille sees on roheline kuusepuu - ning tunnuslause "VALGUSTA END!"

Konkursi eesmärk

Konkursi eesmärk on teadvustada puhta joogivee tähtsust, selle mõju tervisele ja loodusele ning tutvustada avalikkusele võimalusi joogivee reostamise ennetamiseks.

Uurimistöö konkursi teema

Uurimistöö teemaks on „vesi“. See on uurimistöö üldteema, mitte täpne teema ega pealkiri - kitsama valdkonna valib ja pealkirjastab iga uurija iseseisvalt.

Uurimistöö keel

Uurimistöö koostatakse eesti keeles. Kokkuvõte esitatakse eesti ja inglise keeles.

Nõuded töö vormistamisele

Töö minimaalne maht on:
a) üliõpilastel 20-25 A4 lehekülge,
b) vanema vanuserühma õpilastel (10.-12. klass) 20-25 A4 lehekülge,
c) noorema vanuserühma õpilased (1.-9. klass) 10-20 A4 lehekülge.

Töö vormistatakse:

• Times New Roman 12 pt kirjas,
• reavahega 1,5,
• ühtlase joondusega (justify),
• töö leheküljed on nummerdatud,
• tiitellehele numbrit ei trükita,
• Tekstis kasutatakse kas nimelist või numbrilist viitamist. Jooniste all peab olema allkiri ja tabelitel pealkiri, fotod on joonised.

Töö tiitellehel peavad olema järgmised andmed:

• töö pealkiri,
• töö teostaja(te) ees- ja perekonnanimi,
• klass;
• töö juhendaja(te) nimi ja ametikoht, kooli nimetus ja aasta.

Tööl võib olla kuni kaks autorit. Kui töö on koostanud kaks inimest, peab selle maht olema:
a) üliõpilastel 30-35 A4 lehekülge,
b) vanema vanuserühma õpilastel vähemalt 25-30 A4 lehekülge,
c) noorema vanuserühma õpilastel vähemalt 15-20 A4 lehekülge.

Töö vormistamisel võib kasutada ka:

• GLOBE keskkonna-alaste uurimis- ja loovtööde konkursi 2018 juhendit:
https://globe.ee/2018/02/08/globe-keskkonna-alaste-uurimis-ja-loovtoode-konkurss-2018/
• Õpilaste teadustööde riiklik konkursi juhendit: https://www.etag.ee/tegevused/konkursid/opilaste-teadustoode-konkurss/nb-soovitusi-edukaks-osalemiseks/ 

Osalejad

Osalema kutsutakse:
a) üliõpilasi,
b) vanema vanuserühma õpilasi (10.-12. klass),
c) noorema vanuserühma õpilasi (1.-9. klass).

Konkursi tähtaeg ja tööde esitamine

Tööde esitamise lõpptähtaeg on 6. märts 2019.
 
Vee-alane uurimistöö tuleb edastada aadressile MTÜ Ökokratt, Saluvälja 3, Kuusalu küla, Harjumaa 74609.  Ümbrikule tuleb lisada märge "Uurimistöö". Vormistatud
uurimistööle tuleb lisada eraldi lehtedel kokkuvõte eesti ja inglise keeles (antakse ülevaade tööst, metoodikast, tulemustest ja järeldustest) koos töö autori(te) andmetega: nimi, asutus, klass/kursus, juhendaja, e-posti aadress ja telefon.

Töö võib saata ka elektrooniliselt (pdf, rtf, doc, docx formaadis, maht kuni 15 MB) aadressil Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. või saata link töö alla laadimiseks serverist koos ligipääsu võimaldava kasutajanime ja parooliga, kui need on vajalikud.

Konkursile esitatud tööde hindamine

Konkursile esitatud töid hindab MTÜ Ökokratt ja vee asjatundjate poolt moodustatud komisjon ajavahemikul 7.03.– 20.03.2019.

Konkursile edastatud kõiki töid hinnatakse vanuserühmade järgi. Konkursi töid hinnatakse 10 palli süsteemis.

Komisjon hindab igas laekunud töös:
• teaduslikkust,
• originaalsust,
• rakenduslikkust,
• metoodika valikut,
• analüüsioskust,
• kasutatud kirjanduse otstarbekat valikut
• viitamise korrektsust,
• töö vormistamise korrektsust.

Praktilisel tööl põhinev uurimistöö annab lisapunkte.

Hindamiskomisjoni ettepanekul premeeritakse iga vanuserühma kuni kolme parimat tööd.  Uurimistööde hindajate poolt valitakse välja uurimistööd, millest tuleb osalejatel Veepäeval, 5. aprillil 2019 esitada 5-10 minutit kestev ettekanne.

Konkursi hindamiskomisjonil on õigus muuta väljastatavate auhindade arvu ja hulka.

Konkursi tulemuste avalikustamine

Tulemused kuulutatakse välja 22. märtsil 2019 - rahvusvahelisel veepäeval.

Auhinnad antakse osalejatele üle 5. aprillil 2019 toimuval Veepäeval.

Konkursi tulemused ja kokkuvõtted avaldatakse Puhta vee teemapark kodulehel www.metsamoisa.ee ja MTÜ Ökokratt kodulehel www.okokratt.ee. Konkursile esitatud uurimistööde kõiki tegijaid ja juhendajaid palutakse osalema Veepäevale, mis toimub 5. aprillil 2019 kell 10-16 Puhta vee teemapargis. Veepäev keskendub puhtale joogiveele. Veepäeva sihtrühmaks on keskkonnaspetsialistid, õpetajad, tudengid, teadusasutuste töötajad ja õpilased, kes igapäevaselt tegelevad veega või huvituvad puhta joogivee temaatikast.

Uurimistööde hindajate poolt valitakse välja uurimistööd, millest tuleb osalejatel Veepäeval esitada 5-10 minuti pikkune ettekanne. Sündmusest tehakse internetis otseülekanne, mille salvestus on hiljem internetikeskkonnas järelvaadatav.

Korraldaja jätab endale õiguse muuta vajadusel sündmuse toimumise kuupäeva ja kellaaega.

Konkursi auhinnafond

Auhinnad on ettevõtetelt AS A. Le Coq, AS Värska Vesi ja Westaqua-Distribution OÜ (Aquaphor) Aariber OÜ (Devin), Haage Joogid OÜ ja Puhta vee teemapark ning NutiAkadeemia.

Haridusasutustele, kust osaleb enima osalejate arvuga (üli)õpilasi vee-alasel uurimistööde konkursil, on auhinnaks AS A. Le Coq ja AS Värska Vesi tehaste külastus hiljemalt aprillis 2019, kusjuures külastatav tehas määratakse vajadusel loosi abiga, fortuunaks on haridusasutuse poolt määratud esindajad.

AS A. Le Coq tehase ekskursioon kestus 2h: hõlmab tootmise ja õllemuuseumi külastust ja lõpeb toodete degusteerimisega, 8–20-le inimesele. AS Värska Vesi tehase ekskursioon hõlmab tootmise külastust ja lõpeb toodete degusteerimisega, 5-9-le inimesele.

Uurimistööle, mis käsitleb devoni veekihi veekihi veekogumit, millisest ammutavad joogivett Puhta vee teemapargi külastajad, on auhinnaks Puhta vee teemapargi tasuta külastuspäev hiljemalt august 2019 uurimistöö koostanud inimese(te)le, juhendajatele ja nende poolt valitud kuni 6-le sõbrale. Jalgratasel külastatakse Varangu siniallikaid, määratakse NutiAkadeemia nuhvlitega reaalajas veekvaliteeti, külastatakse karstilehtreid, kurisud, karstijärve, karstijärsakut ja saadakse osa loodusretkest Puhta vee teemapargi territooriumil.

Konkursi hindamiskomisjonil on õigus muuta väljastatavate auhindade arvu ja hulka.

Juhul, kui konkursist osavõtjal pole võimalik Veepäeval osaleda, lepitakse kokku esemelise auhinna üleandmine osalejaga individuaalselt.

Konkursi tulemuste tühistamine

Konkursile esitatud uurimistöö võib eemaldada hindamiselt või hindamistulemused tühistada, kui selgub, et:
• töö koostamisel on rikutud käesolevat juhendit;
• uurimistöö on plagiaat või uurimistöös esitatud andmed osutuvad võltsituiks.


Lisainfo:

Priit Adler
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
tel. 51 32 149
www.okokratt.ee