Prügi ja jäätmekäitlus 1999

1999 – prügi ja jäätmekäitlus

Ürituste kava Kuusalu valla haridusasutustes.  15. – 19. märtsil 1999.


27. märtsil teabepäev koos keskkonna tehnika näitusega kõigile huvilistele.

 

Koht

Kuusalu Keskkool

Kuusalu lasteaed Jussike

Kolga Keskkool

Siht-grupp

Kuusalu Keskkooli õpilased

Kuusalu lasteaia Jussike lapsed ja Kuusalu Keskkooli õpilased

Kolga lasteaia lapsed ja Kolga Keskkooli õpilased

Aeg

08. – 12. märtsil filminädal s.t. klassijuhataja tundi-des keskkonna-teemaliste filmide vaatamine

10.märts viktoriin algastmele            11. märts viktoriin keskastmele ja keskkooli astmele

Vestlused loodusest ja keskkonnast lastele rühmades alates 08. märts

Alates 08.märts pannakse välja prügikastid eri liikide jäätmete jaoks. Kooliõpilastele toimub nädala jooksul energia säästliku kasutamise projekt bioloogiaõpetaja juhendamisel

15. märts Esmas- päev

 

Joonistus-ja kleepevõistlus

Prügiskulptuuride võistlus

Seinalehed teemal Keskkond Prügisorteerimismäng algklassidele

16. märts

Teisi-päev

Algastme seinapiltide näitus   Keskastme prügiskulptuuride näitus fuajees

Joonistus-ja kleepevõistlus

Prügi skulptuuride võistlus

Prügiskulptuurid   (V- VIII) klass

Viktoriinid eri vanuseastmetele

17. märts

Kolma- päev

Kell 9.00

Aleksei Turovski      I - IV klass        Lood loodusest

Kell 11.00

Mati Kaal ja Aleksei Turovski Lood loodusest

Kell 9.30

Mati Kaal Lastead + I - V klass             Lood loodusest

18. märts

Nelja-päev

Kell 9.00

Kaarel Roht       Eesti loodusest ja keskkonnast

V – VIII klass ja Veljo Ranniku   Eesti loodusest ja selle säästmisest    IX – XII klass

Joonistus-ja kleepevõistlus

Prügi skulptuuride võistlus

Kell 10.50

Kaarel Roht        Eesti loodusest ja keskkonnast

V – VIII klass ja Veljo Ranniku    Eesti loodusest ja selle hoidmisest      IX – XII klass

19. märts

Reede

Kell 11.50

Tibu ja Jäppe + TV3

Toimuvad võistlused ja pildistamine koos Jäppe ja Tibuga

AUTASUSTAMINE

Kell 10.50

Tibu ja Jäppe + TV 3

Toimuvad võistlused ja pildistamine koos Jäppe ja Tibuga

Prügikarneval

AUTASUSTAMINE

Kell 9.00

Tibu ja Jäppe + TV 3

Toimuvad võistlused ja pildistamine koos Jäppe ja Tibuga

Ülekooliline konkurss Parim prügikostüüm AUTASUSTAMINE

27. märts

Lau-päev

Kuusalu Rahvamajas teabepäev vt. kava

ÖKOKRATT `99

Kuusalu Rahvamajas teabepäev vt. kava

ÖKOKRATT `99

Kuusalu Rahvamajas teabepäev vt. kava

ÖKOKRATT `99