Nädalakavad

Aruküla Põhikool

Aruküla Põhikooli. Ökokratt 2009

„Müra pole muusika!“ 

 

Aeg: 20. 02. – 01. 06. 2009

Osavõtjad: I – IX klassi õpilased ja  õpetajad

Projektijuht: Leena Möls

Eesmärk: Pöörata tähelepanu keskkonnamüra probleemi olemasolule meie ümber. Panna noori kuulama looduse hääli, õppida tundma loodust. Selgitada müra tähendust, selle kahjulikku mõju tervisele ja loodusele ning selle ennetamise võimalusi. 

Aeg

Tegevus/Üritus

Sihtgrupp

Läbiviijad

20.02

Ökokrati teema "Müra pole muusika" lahti mõtestamine ja arutlus.

7. klass

S. Okapuu

06.03

Esimeste kevadekuulutajate (õitsevad taimed, rändlinnud) tundma õppimine

7. klass

S. Okapuu

27.03

Kevadeteemaliste luuletuste/haikude luuletamine

7. klass

S. Okapuu

31.03

Vestlus+arutelu teemal „Müra pole muusika!“

Õpilasesindus

Huvijuht

06.04

Linnulauluhommik.

1. – 4.  klass

Huvijuht

Klassijuhatajad

06. - 17.04

Joonistamine ja maalimine teemal: „Müra pole muusika!“

5. – 9. klass

K. Kuusk

20. – 24.04

Näitus valminud töödest

1. – 9. klass

K. Kuusk

07.04.

Viktoriin rändlindude ja kevadiste taimede teemal.

7. klass

S. Okapuu

07.04

Diskussioon teemal: „ Müra pole muusika“ Poster.

7. klass

C. Kaska

07.04

Mürapillide meisterdamine, tutvustus,

müraorkestri moodustamine ja pala mängimine.                                                                              

 4.a ja 4.b klass

K. Arusalu

07.04

 Tutvumine H.Männi sõnamänguliste luuletustega, nende päheõppimise proov vaikuses ja mürapillide taustal.                                                                  

4.b klass

K. Arusalu

08.04

 Vestlus teemal:  Müra kahjulikkus, kuidas mürast hoiduda. Piltide joonistamine müratekitajatest.

2. klass

K. Jõks

08.04

Klassidevaheline viktoriin.

5. – 9.  klass

Direktor

Huvijuht

09.04

Ökokrati teema "Müra pole muusika" arutelu ja ideede pakkumine.

6. klass

L. Möls

13.04

Maalimine teemal: Müra meie ümber.

4.b klass

K. Arusalu

14.04

Erinevate helide äraarvamine (rühmadevaheline võistlus) Müra saatel luuletuse päheõppimine.

4.a klass

K. Saupõld

14.04

Osavõtt RMK internetipõhisest Metsaviktoriinist

7. klass

S. Okapuu

17.04

Luuletuse õppimine vaikuses ja müras.

1. b klass

A. Valvik

20.04

Joonistus teemal "Müra pole muusika"  pliiats/õlipastell.

4.a klass

K. Saupõld

20.04

„Müra pole muusika!“ joonistamine.

1. b klass

A. Valvik

22.04

6. klassi seiklusmängude päev.

6. klass

L. Möls

28.04

 Lühimatk "Sinilillemäele" kevadisi taimi leidma ja linde kuulama.

7. klass

S. Okapuu

28.04

 Katsetamine. "Müra mõju keskendumisvõimele". Õppisime algul luuletust pähe vaikuses ning pärast tugevas müras. Osa õpilasi tekitasid müra (kolistasid, rääkisid läbisegi). Jõudsime järeldusele, et vaikuses on kergem õppida.

3. klass

L. Nelson

29.04

Ökokrati parimate autasustamine

1. – 9. klass

Direktor

04.05

Arutelu teemal "Kuidas saaks müra leevendada? Miks on vaja müra leevendada?"

3. klass

L. Nelson

12.05

Loeng. Heli. Müra, selle olemust, mõju ja müra regulatsioone.  Müra teemalised referaadid.

8. klass

C. Kaska

13.05.

Maastikumäng.

ELO

L. Möls

01.06.

Õppekäik Aegviidu Looduskeskusesse. Matk. Linnulaulu kuulamine.

6. klass

L. Möls

Pärnu Tammsaare Lasteaed

Vaikusenädal  13-17.aprillil 2009.a Teema „Müra pole muusika” 

 ülevaate lasteaias läbiviidus rühmade teemanädalatest

koostanud muusikaõpetaja  Piret Mathiesen:


Esmaspäev, 13.aprill    HÄÄLED MEIE ÜMBER

* Orava ja Pääsukese rühma jalutuskäik Raeküla metsas ja mere ääres, loodushäälte kuulamine.  (6.-7.a.lapsed)

* Arutelu pääsukeste muusikatunnis: müra mõiste, müra tugevuse, kasulikkuse või kahjulikkuse üle, müra looduses, olmemüra. Mäng „Auto” hääletugevuse muutmisega – seisev auto ei ole müraallikas, kiirus ja müra tugevus on teineteisest sõltuvad.  (7.a.)

* Müra ja vaikus Pöialpoiste muusikatunnis -trummimäng ja vesivile. (2-3.a.9

 

Teisipäev, 14.aprill     IGAL LINNUL OMA LAUL

                                             SUUR  JA VÄIKE MÜRA

* Pöialpoisid kuulasid õues väikese linnu siristamist. (2-3.a)

* Pääsukeste õppekäik Raeküla metsa, linnulaulu kuulamine metsas ja hiljem CD-lt. (7.a.)

*  Leevikeste ja Sipelgate muusikatunnis mäng „Elevant ja linnud” – liikumine müra tekitamata hästi vaikselt või hästi valjult. (3-4.a.)

*  Öökullide  muusikatunnis muusikaline mäng „Öökull ja laululinnud” –vaikne muusika ja vaikus. (4-5.a.)

*  Oravate muusikatunnis erinevate müra tasemete väljendamine nii häälega kui liikumisega. Muusikaline mäng „Metsaloomad kevadel”. /6.a./

 

Kolmapäev, 15. aprill     LINNAMÜRA

                                                MUUSIKA KUI KORRASTATUD MÜRA

* Pöialpoisid kuulasid linnulaulu  CD-lt (F.Jüssi Linnuaabits) , hiljem õnnestus aknast kuulata tihaste „kontserti”. (2-3.a.)

* Pääsukesed tutvusid linnas müraallikatega – kõige suuremad müraallikad olid traktor ja teerull, mis töötasid Port Arturi parkla rajamisel, siis mindi Pärnu Laste Muusikakooli laste kontsert-esitlusele. Seal  tutvuti erineva tämbriga pillidega. (7.a.)

 

Neljapäev, 16. aprill     VAIKUS JA LINNULAUL

                                                  ÕPIME VAIKUST KUULAMA

Rannapargis käidi linnulaulu ja loodushääli kuulamas (Sipelgad,Pääsukesed, Tihased, Oravad ja Siilikesed). Raeküla metsas käis Öökulli rühm. Mesilased, Pöialpoisid ja Värvukesed /2-3.a./ kuulasid linnulaulu lasteaia õue peal. Vaikuse kuulamist õpiti toas ja looduses Pöialpoisi, Sipelga, Lepatriinu, Leevikese ja Siilikese rühmades.

Muusikatundides katsetati ja saadi aru, et  müra oskab tekitada igaüks, muusika tegemine nõuab teistega arvestamist ja vaikuse hoidmine on kõige raskem.

 

Reede, 17.aprill      MUUSIKA JA VAIKUS

* Kinnistati nädala jooksul õpitut jalutuskäikudel  Niidu metsa, Rannaparki ja mere äärde (Sipelga, Ööökulli, Leevikese ja Pääsukese rühmad).

* Pääsukeste muusikatunnis klassikalise muusika kuulamine (P.Tsaikovski „Lõoke”).